Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.EqualizingTech

Oprogramowanie KUKA.EqualizingTech firmy KUKA jest dodatkową opcją do pakietu technologicznego ServoGun. Pozwala ono na kompensowanie ruchu serwoszczypiec do spawania punktowego poprzez ruch robota. Dzięki oprogramowaniu nie jest potrzebny układ kompensacji szczypiec.


KUKA.Equalizing to dodatkowe oprogramowanie do KUKA.ServoGun, które przejmuje tradycyjną, mechaniczną funkcję kompensacji szczypiec spawalniczych poprzez ruch robota i umożliwia kompensację położenia niezależnie od orientacji szczypiec. Oferuje ono o wiele więcej zalet w porównaniu z tradycyjnymi, zależnymi od siły ciężkości układami kompensacji szczypiec.

KUKA.Equalizing wspiera pozycjonowanie szczypiec spawalniczych względem podzespołu i łożyska za pomocą odpowiednich ruchów robota. W ten sposób za pomocą ruchów robota można skompensować również odchylenia pozycji, występujące na skutek wygięcia ramienia szczypiec spawalniczych, zużycia końcówek elektrod lub różnych pozycji części. Kompensacja, która jest osiągana za pomocą KUKA.EqualizingTech, zmniejsza siły resztkowe działające na obrabiany przedmiot.

Sposób działania oprogramowania

Mechanizm regulacji w układzie sterowania robota umożliwia uzyskanie odpowiedniej pozycji dzięki wykonaniu wyznaczonego ruchu przy zastosowaniu zestawu minimalnych parametrów regulacji.

Gdy tylko serwoszczypce dotkną obrabianego przedmiotu podczas ruchu, robot zatrzyma się. Jeśli odchyłka pozycji jest większa, robot zostanie ustawiony w odpowiedniej pozycji podczas zaciskania szczypiec.

Ruch kompensacyjny z reguły pokrywa odstęp +/- 1,5 mm. W tym przypadku uwzględniono już zużycie końcówki elektrody oraz wygięcie ramienia szczypiec.

Zalety KUKA.EqualizingTech

Konserwacja i koszty

Stosowanie oprogramowania aplikacyjnego pozwala zrezygnować ze skomplikowanego uruchomienia, które jest niezbędne w przypadku pneumatycznych układów kompensacyjnych. Dzięki KUKA.EqualizingTech można też zrezygnować z tradycyjnych komponentów układu kompensacyjnego, co obniża koszty inwestycji i konserwacji

 

Brak konieczności stosowania dodatkowych elementów

W przypadku stosowania oprogramowania KUKA.EqualizingTech nie są potrzebne dodatkowe komponenty takie jak łożyska liniowe, konsole wsporcze, zawory, reduktory ciśnienia i węże. Nie potrzeba też czujników, elektrycznych układów sterowania i infrastruktury sprężonego powietrza.

Redukcja masy

Oprogramowanie KUKA.EqualizingTech pozwala znacząco zredukować masę całkowitą – nawet o 20 procent w porównaniu z tradycyjnymi zgrzewadłami kleszczowymi do spawania punktowego.

Wymagania systemowe KUKA.EqualizingTech

Aby korzystać z oprogramowania aplikacyjnego KUKA.EqualizingTech, muszą być spełnione następujące wymagania systemowe: