Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.PickControl

Wydajniejsze pakowanie dzięki oprogramowaniu aplikacyjnemu KUKA.PickControl: łatwa koordynacja pracy i sterowanie kilkoma robotami. Przeznaczone specjalnie do segmentu przemysłu dóbr konsumpcyjnych w zakresie produktów szybkozbywalnych (FMCG).


KUKA.PickControl: Oprogramowanie bazujące na robotach do kontroli transportu ze zintegrowanym przetwarzaniem obrazów. 

Cykle produkcyjne ulegają skróceniu, a zasoby i efektywność energetyczna budzą coraz większe zainteresowanie. W przypadku przemysłu dóbr konsumpcyjnych, a przede wszystkim produktów szybkozbywalnych mamy do czynienia z bardzo dynamicznym i szybko zmieniającym się rynkiem. Dlatego niezwykle istotne są tutaj elastyczne rozwiązania produktowe. Dzięki oprogramowaniu aplikacyjnemu KUKA.PickControl można szybko reagować na różnorodne scenariusze produkcyjne. Można np. w prosty sposób przedstawiać kształty opakowań na produkty sezonowe. Aplikacja idealnie spełnia wymagania branży logistycznej i towarów konsumpcyjnych, ale nadaje się także do wielu innych branż i zadań. 

KUKA.PickControl w akcji: Kontrola transportu z wykorzystaniem kilku robotów

Kilka robotów za pomocą KUKA.PickControl wspólnie rozwiązuje zadanie podnoszenia produktów z przeciwbieżnych taśm z wykorzystaniem systemu przetwarzania obrazu.

Zautomatyzowane podnoszenie i pakowanie niesortowanych części z kilku taśm produkcyjnych i przenośników: Funkcje

KUKA.PickControl to specjalne oprogramowanie do koordynowania i synchronizowania chwytania i pakowania przez kilka robotów w różnych miejscach pobierania i odkładania. Oprogramowanie zapewnia płynny i efektywny energetycznie przebieg produkcji dzięki następującym funkcjom:
  • Obsługa wstępnie zdefiniowanych wzorców odkładania: Operator może wcześniej zdefiniować dowolne wzorce odkładania i następnie po prostu zdecydować korzystając z panelu obsługi, który jest mu aktualnie potrzebny. Czy wypełniane jest opakowanie standardowe, czy XXL? Decyduje operator.
  • Symulacja przepływu materiałów do rozplanowania instalacji: Pomożemy w osiągnięciu żądanej przepustowości towarów. Za pomocą symulacji przepływu materiałów KUKA sprawi, że Państwa roboty, podzespoły, prędkość taśm i robotów będzie perfekcyjnie współgrać.

 

  • Rozpoznawanie obiektów i cech: Dzięki KUKA.VisionTech można wykorzystywać robota także w środowisku bez odpowiedniej struktury nie tracąc przy tym kontroli nad towarem. Wysokiej jakości kamera w obudowie o stopniu ochrony IP 67 rozpoznaje obiekty 2D. Ponadto możliwe jest też określanie i ocena właściwości produktów.
  • Podłączanie dowolnych systemów przetwarzania obrazu: Interfejs programowania umożliwia zastosowanie własnych systemów przetwarzania obrazów: dzięki czemu można np. pracować z systemami 3D lub specjalistycznymi rozwiązaniami. 
Czujnik 3D KUKA, który umożliwia percepcję 3D w czasie rzeczywistym, pomiar 3D oraz pozycjonowanie w przestrzeni. 
  • Diagnostyka i analiza dzięki zastosowaniu zapisu statystyk na żywo : KUKA.PickControl pozwala na śledzenie danych i liczb podczas bieżącej pracy instalacji i dzięki temu szybko rozpoznawać błędy i dokonywać optymalizacji.
  • Dynamiczny rozkład obciążenia Pierwszy robot nie może chwycić żądanej liczby produktów na taśmie? Więc pomaga mu drugi. W ten sposób można też obsługiwać okresowy wzrost produkcji, rozdzielając zadania na kilka robotów.
  • Dostosowanie parametrów pracy: Zmienić wysokość chwytania czy dostosować parametry podczas przetwarzania obrazu? Szybko realizowana, precyzyjna regulacja instalacji Zmiany dokonywane przez programowany sterownik logiczny (PLC) zostają zastosowane bezpośrednio w pracującej instalacji, oszczędzając czas operatora.

Zalety


Kompletny zestaw składający się ze sprzętu i oprogramowania

KUKA oferuje wszystko, co jest wymagane do automatyzacji zadań typu pick&pack. Od sprzętu, takiego jak np. kamery i obiektywy przez znormalizowane okablowanie, aż po rozwiązania w zakresie oprogramowania 

Zintegrowane narzędzie do symulacji KUKA Work.Visual

Dzięki Engineering Suite KUKA.WorkVisual można zarówno zaprojektować swoją instalację, jak i ją skonfigurować. Także wtedy, gdy przetwarzanie obrazów odbywa się na komputerze przemysłowym. Interfejsy konfiguracyjne i czas pracy są od siebie dokładnie oddzielone. 

Szybkie uruchomienie przez asystenta

Asystent pomaga użytkownikowi w programowaniu za pomocą opcji Wsparcie uruchomienia krok po kroku: Dzięki temu między innymi podczas kalibracji urządzeń transportujących lub systemu przetwarzania obrazów można zapobiec błędom i zaoszczędzić czas.

Możliwość skalowania

Zbyt mała moc obliczeniowa? Żaden problem, KUKA.PickControl jest skalowalny. W razie potrzeby łatwo można przenieść moc obliczeniową na jeden lub kilka komputerów przemysłowych zwiększając tym samym zdolność do wykonania zadania.

Warianty

KUKA.PickControl Master: podstawowe oprogramowanie razem z robotem. 

KUKA.PickControl Slave: dodatkowy moduł oprogramowania do każdego następnego robota.

KUKA.PickControl Master Vision: moduł oprogramowania razem z pakietem do przetwarzania obrazu KUKA.VisionTech.