Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.TouchSense

KUKA.TouchSense to aplikacja do wyszukiwania spoin, przeznaczona do spawania łukowego. Za pomocą tej aplikacji można rozpoznawać i kompensować odchylenia kształtu i położenia obrabianych przedmiotów w taki sposób, aby przebieg ruchu przy podzespole dokładnie odpowiadał konturowi wzorcowemu.


Funkcja oprogramowania KUKA.TouchSense

KUKA.TouchSense to pakiet technologiczny oprogramowania, który można opcjonalnie dołączyć do układu sterowania KR C5. Umożliwia on robotowi KUKA wyszukiwanie podzespołów i spoin za pomocą palnika spawalniczego lub zewnętrznego czujnika. Niezbędne do tego funkcje, klawisze stanu i formularze dotyczące programowania są udostępniane użytkownikowi. Dzięki elastycznemu podłączeniu różnych czujników KUKA.TouchSense może być stosowany nie tylko do spawania w osłonie gazów obojętnych, lecz również do innych zastosowań, takich jak paletyzacja.

Programowanie wyszukiwania i korekt jest banalnie proste. Korekty są obliczane na podstawie porównawczego pomiaru zaprogramowanego podzespołu master i mogą zawierać przesunięcia oraz skręcenia. W przypadku stosowania szybkich wejść pomiarowych w układzie sterowania KR C5 wyszukiwania mogą odbywać się również z większymi prędkościami przy dokładniejszych wynikach pomiaru. Pozwala to na zredukowanie do minimum nieproduktywnego czasu przejazdów z wyszukiwaniem, aby zapewnić maksymalną produktywność instalacji opartej na pracy robota.

Obsługa różnych wersji czujników

Jednocześnie mogą być obsługiwane maksymalnie cztery czujniki, w tym następujące wersje:

  • Końcówka drutu jako czujnik
  • Dysza gazu jako czujnik
  • Laserowy czujnik punktowy
  • Głowica mechaniczna
  • Zapora świetl.
Sensoren bei KUKA.TouchSense
KUKA.TouchSense umożliwia stosowanie różnych czujników.