Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA WorkVisual

KUKA.WorkVisual

Narzędzie Engineering Suite KUKA.WorkVisual gwarantuje znacznie efektywniejszą pracę przez cały cykl eksploatacyjny oprogramowania w układzie automatyzacji.


KUKA.WorkVisual: intuicyjny od konfiguracji po diagnozę

Niezależnie od tego, czy chodzi o konfigurację, programowanie, uruchamianie, czy diagnozę: KUKA.WorkVisual oferuje jednolite środowisko programistyczne offline, środowisko diagnozy online i środowisko utrzymania eksploatacji dla wszystkich czynności. Wspólne dla wszystkich programów katalogi i dane projektów zapewniają spójność i uniwersalność.

Narzędzia z jednolitym interfejsem i nawigacją menu

Kod programu KUKA.WorkVisual jest sprawdzany pod względem logicznym przy zastosowaniu tych funkcji już w tle. Dzięki temu błędy są eliminowane na samym początku, a poszczególne etapy projektu są bardziej racjonalne i spójne. Wzajemne oddziaływania są ilustrowane za pomocą narzędzi wizualnych – co zapewnia intuicyjną możliwość rejestrowania i większą łatwość obsługi.

Perfekcyjne dostosowanie do dedykowanych sterowników KR C4

W oprogramowaniu KUKA.WorkVisual – dostosowanym do sterowników Robot Control, PLC Control, Motion Control i Safety Control – można bezpośrednio skonfigurować ustawienia I/O, układ połączeń, zewnętrzne kinematyki, Roboteams i Save-Robot 3.0. Tym samym ewentualne konflikty można uzupełnić i wyeliminować już offline. Skraca to czas uruchamiania i jednocześnie minimalizuje ryzyko.

Większa spójność w cyklu eksploatacyjnym oprogramowania

Narzędzie Engineering Suite KUKA.WorkVisual służy do projektowania modułów, jako uniwersalne środowisko programistyczne oraz jako jednostka pracy produkcyjnej (Shop Floor Unit). Tym samym obejmuje wszystkie obszary w cyklu eksploatacyjnym danego programu – za pomocą WorkVisual Roundload można uzyskać idealną spójność pomiędzy światem online i offline.

Edytory i składniki infrastruktury w modułowej strukturze architektury oprogramowania KUKA.WorkVisual korzystają w konsekwentny sposób z usług centralnych, takich jak baza danych projektów, katalogi i usługi online. Oprócz podstawowych narzędzi, takich jak VisualProject, VisualConfig, VisualKRL i VisualAssistance, platforma oferuje ponadto sloty dla kolejnych modułów – Multiprog i innych.

Zalety KUKA Work.Visual

  • Jednorodny, oparty na standardach interfejs użytkownika
  • Spójny schowek na dane projektowe, unikanie generującego błędy, wielokrotnego wprowadzania danych
  • Administrowanie wszystkimi układami sterowania KR C4 za pośrednictwem sieci
  • Szerokie możliwości diagnostyczne
  • Zintegrowana, jednolita konfiguracja I/O magistrali polowej, układ połączeń i diagnostyka systemu Robot Control oraz pomiędzy Robot Control a SoftPLC
  • Obsługiwane magistrale polowe PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet i VARANBUS
  • Konfiguracja funkcji Przeciągnij i puść oraz sterowana poleceniami menu parametryzacja RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety i FSoE
  • Edytory do programowania tekstowego komponentów modułów
  • Umożliwia niezależną od projektu, komfortową edycję programów sterowania bezpośrednio w środowisku programistycznym