Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Jednostki liniowe KUKA

Za pomocą jednostek liniowych firmy KUKA można dołączyć kolejną oś do robota, znacznie zwiększając tym samym przestrzeń roboczą robota. Jednostki liniowe są sterowane za pomocą tego samego układu sterowania co robot. Dzięki temu można je łatwo zintegrować w przebiegu roboczym – bez konieczności stosowania dodatkowego wyposażenia.

Na jednej jednostce liniowej można umieścić maksymalnie cztery roboty. Firma KUKA oferuje różne rozmiary i klasy nośności jednostek liniowych, odpowiednio do zamontowanej na nich serii robotów.