Vyberte si svoje miesto:

Štát

Cesta k automatizaci je volná: KUKA přináší na trh první inteligentní bin picking

Odebírejte určité díly z krabice: Pomocí softwaru KUKA.SmartBinPicking a souvisejících komponent jsou naše roboty pro tuto práci dokonale vybaveny. Řešení pro automatizaci je nyní poprvé k dispozici v balíčku jako sada Vision-Tool-Kit, což usnadňuje integraci do výroby.

6. októbra 2022


Odebírání dílů z krabice díky aplikaci Bin Picking

Sáhnout do krabice a odebrat například šroub, aniž by došlo o naražení ruky o hranu, to není pro člověka žádnou výzvou. Pro robota to je jiné. Pohyb musí být přesně naplánován tak, aby robot sáhl do krabice pod správným úhlem a uchopil tam požadovaný díl. Pak může člověka zbavit nudné, monotónní práce bin pickingu – spolehlivě, rychle a bez únavy. Pro přesný výpočet pohybu robota a úhlu při bin pickingu vyvinula společnost KUKA společně s firmou Roboception technologický balíček, který lze integrovat do výrobního procesu s minimální námahou při programování.

Snadnější „picking“: Díky buňce pro bin picking a správnému softwaru není odebírání dílů z krabice žádný problém.

Sofistikované plánování dráhy pro bezkolizní bin picking

3D kamera od firmy Roboception, která je součástí technologického balíčku, odesílá snímky prostředí a předmětů, které mají být odebrány, do počítače pro dokonalé plánování dráhy bez singularity. Tam se vypočítá přesná dráha pro rameno robota k požadovanému předmětu, včetně dat struktury robota a chapadla. Software KUKA.SmartBinPicking vypočítá nejefektivnější způsob, jak uchopit díly z krabice, aniž by do ní narazilo rameno robota. Toto bezkolizní plánování dráhy snižuje prostoje na minimum. Při rozpoznávání předmětů – ať už uspořádaných nebo ne – software navíc upřednostňuje, které díly robot odebere jako první. Například proto, že jsou navrchu.

Tímto způsobem se vydaří každý odběr dílu z krabice: Automatizace pomocí 3D Machine Vision.

Proces učení založený na umělé inteligenci pro optimalizaci CAD modelu

Rozpoznávání předmětů je předem naučeno ve fotorealistickém simulačním prostředí. CAD model je optimalizován s ohledem na reakce barvy, materiály a světelné podmínky. „Každý předmět, který má být odebrán z krabice, je předem naučován v tomto simulačním prostředí podporovaném umělou inteligencí po určitou dobu. Tento proces učení může probíhat přes noc, takže aplikaci lze používat ihned druhý den,“ říká Michael Hohenäcker, manažer portfolia Handling a Vision ve společnosti KUKA. Použití umělé inteligence optimalizuje detekci jakéhokoli předmětu tak, aby jej bylo možné identifikovat i v obtížných scénářích.

KUKA.SmartBinPicking: Seznamte se se softwarem a jeho funkcemi

Software KUKA.SmartBinPicking nabízí dokonalou kombinaci rozpoznávání předmětů na základě umělé inteligence a přesného plánování dráhy robota. Díly lze odebírat z krabice vysokou rychlostí a bez kolize jediným pohybem.

V podobě KUKA.SmartBinPicking zákazník obdrží technologický balíček, pomocí kterého může jednoduše a efektivně ovládat odebírání předmětů z krabice.

Michael Hohenäcker, manažer portfolia Handling a Vision ve společnosti KUKA
Vysoce přesný bin picking pro libovolné předměty: Robot dokáže rychle detekovat obrobek pomocí senzoru.

Inteligentní bin picking pro ještě rozsáhlejší automatizaci

Kromě toho se společnosti KUKA díky spolupráci s firmou Roboception podařilo outsourcovat plánování dráhy na externí počítač a nenamáhat tak výkon řídicího systému robota. To má velmi specifickou výhodu: „Už když robot odebírá předmět z krabice, paralelně se vypočítává další plánování dráhy,“ vysvětluje Hohenacker. To šetří doby cyklu. Zákazníci navíc šetří čas při integraci řešení. Díky moderní webové technologii pro konfiguraci si zákazník může prohlédnout svůj přesný případ ve 3D modelu a snadno ovládat specifikace v systému. Vše, co k tomu potřebuje, jsou základní znalosti o robotice, ale žádné hluboké zkušenosti s programováním nejsou zapotřebí.