Vyberte si svoje miesto:

Štát

Systém pick-and-place: Robot KUKA prináša rúry na správne miesto

V záujme ďalšej automatizácie výroby nábytku spoločnosti Sedus Stoll AG spoločnosť Trafö Förderanlagen GmbH & Co. KG vyvinula robot pick-and-place: Robot KR QUANTEC prevezme automatizované nakladanie rúrkového lasera. To maximalizuje efektivitu výrobného zariadenia.


Spoločnosť Sedus Stoll AG vyrába od roku 1871 kvalitný kancelársky nábytok. Podnik je známy prvou otočnou stoličkou na svete s pružením v otočnom stĺpiku, takzvaným „pružinovým otáčaním“. V záujme urýchlenia automatizácie výroby spoločnosť Trafö Förderanlagen GmbH & Co. KG vytvorila systém pick-and-place s individuálne prispôsobeným softvérom. Robot KUKA KR QUANTEC typu KR270 R2700 ultra pritom slúži ako spojovací článok: Vykonáva plne automatizované nakladanie materiálu zo skladu na rúrkový laser, ktoré sa doteraz realizovalo manuálne. Pri implementácii sa spoločnosť Trafö mohla opierať o svoje dlhoročné skúsenosti ako dodávateľ plnoautomatických skladovacích systémov a logistických riešení.

Robot KUKA KR QUANTEC zabezpečuje automatizované nakladanie rúrkového lasera. (c) Fotoateliér Bernhard e.K.

Automatizované nakladanie na rúrkový laser je perfektne prispôsobené daným podmienkam

„Zvláštnosťou robota pick-and-place je, že na laserové zariadenie nakladá jednotlivé rúry“, povedal Ulrich Neckermann, vedúci predaja DACH v spoločnosti Trafö. „Manuálne nakladanie odpadá.“ Spoločnosť Trafö pre zariadenie vyvinula špeciálny softvér. Tento umožňuje vzájomnú komunikáciu všetkých zúčastnených komponentov. Digitálne výrobné plány udávajú, ktoré typy rúr sa majú plnoautomatizovane nakladať na laserové zariadenie. Materiál sa pomocou tabletu objednáva zo skladu dlhých materiálov. Skladovací systém dodá objednané rúry v systémových kazetách do robotickej bunky prostredníctvom prepravného zariadenia, ktoré vedie zo skladu k robotu a odtiaľ k laserovému zariadeniu. V kazetách, ktoré sú hore otvorené, sú väčšinou uložené rôzne typy rúr. Na zabezpečenie identifikácie objektov je robot vybavený 3D identifikačným systémom.

Robot pick-and-place s integrovanou identifikáciou objektov

Výrobný plán udáva, ktorá rúra sa má spracovať v rúrkovom laseri. Na základe dát robot pomocou integrovaného 3D skenera naskenuje obsah systémovej kazety. Takto sa pomocou identifikácie objektov identifikuje požadovaná rúra. Robot je vybavený dvomi vákuovými chápadlami – jedným pre okrúhle a jedným pre hranaté rúry. Zvolí vhodný nástroj a príslušnú rúru vyberie z kazety. Pritom uhol sklonu chápadla prispôsobí polohe rúry. Ak uchytenie nie je ihneď úspešné, uskutoční sa ďalšie uchopenie. Toto zabezpečí spoľahlivý chod, aj keď rúry ležia priečne alebo sú skrížené. Robot zachytí rúru, nadvihne ju a uloží na prepravnú dráhu, ktorá vedie k upínaciemu prostriedku laserového zariadenia.

Identifikácia objektov pomocou 3D skenera umožňuje spoľahlivé uchytenie rúr. (c) Fotoateliér Bernhard e.K.

Plnoautomatizované nakladanie zvyšuje hospodárnosť výrobného zariadenia

Vďaka automatizovanému nakladaniu na rúrkový laser sa výrazne zvýšila hospodárnosť výroby. V prvom rade odpadajú manuálne zásahy pri nakladaní. Ďalej vďaka presnému, automatickému prísunu materiálu možno dosiahnuť maximálne vyťaženie laserového zariadenia. Vďaka robotu pick-and-place možno nakladanie na laserové zariadenie realizovať vo viaczmenných prevádzkach v intervaloch kratších ako jedna minúta. Výhody sú zreteľné hlavne vtedy, keď je v bežnej výrobe častá výmena materiálu.


Robotická bunka znamená výrazné uľahčenie práce a urýchľuje výrobný proces. Teraz je možná prevádzka laserového zariadenia vo viaczmennej prevádzke bez obsluhy.

Ulrich Neckermann, vedúci predaja DACH v spoločnosti Trafö Förderanlagen GmbH & Co. KG

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.