เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

สัญญาบริการและการบำรุงรักษาสำหรับหุ่นยนต์ KUKA

แนวคิดบริการที่ออกแบบตามความต้องการสำหรับการเพิ่มผลผลิตและรับประกันถึงการให้บริการระดับเฟิร์สคลาส


แนวคิดการบำรุงรักษาสำหรับปรัชญาการซ่อมบำรุงทั้งหมด

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอช่วยวางรากฐานให้กับความพร้อมใช้งานที่สูงของระบบ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถระบุศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ อีกด้วย อีกทั้งการให้บริการในระดับที่เหมาะสมยังช่วยลดเวลาตอบสนองให้เหลือน้อยที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย ซึ่งให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงและ 365 วันต่อปี

นอกจากนี้ระบบใหม่ยังสามารถขยายระยะเวลาการรับประกันเป็น 5 ปีได้อีกด้วย เซอร์ไพรส์จึงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ภาพรวมของรูปแบบสัญญาทั้งหมดสำหรับการบริการและการบำรุงรักษา

บริการ Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro WarrantyPro
สายด่วนช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่ผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ของ KUKA พร้อมระบบโอนสายตามลำดับความสำคัญทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี + +
รับประกันการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากแจ้งความต้องการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี     +
รับประกันการจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่มาตรฐานภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากแจ้งความต้องการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี   +
ใบอนุญาต KUKA Xpert (ฐานข้อมูลความรู้บนเว็บ) + + + +
การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อผิดพลาดตามแผ่นพิมพ์แสดงผลโปรแกรมและไฟล์ที่ส่งมา  
การให้บริการนอกสถานที่    
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี    
การขยายระยะเวลาการรับประกันเป็น 5 ปี        
เอกสารและการรับรอบการบำรุงรักษา    
ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมบำรุงรักษาประจำปี (วันธรรมดา)     + +
= บริการรวมอยู่ในราคาของสัญญา
= บริการที่ครอบคลุมตามสัญญาและการออกใบแจ้งหนี้ตามค่าใช้จ่ายและตามอัตราแบบคงที่ที่ตกลงกัน
+ = บริการที่จำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ซอฟต์แวร์คลาวด์ KUKA iiQoT ช่วยให้คุณลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้และเพิ่มเวลาทำงานให้กับหุ่นยนต์ของคุณได้ 

คุณอาจสนใจ