Välj din plats:

Land

Service- och underhållsavtal för KUKA-robotar

Skräddarsydda servicekoncept som ökar produktiviteten och säkerställer service på högsta nivå.


Underhållskoncept som passar alla underhållsfilosofier

Förebyggande underhåll som utförs regelbundet är en garant för hög anläggningstillgänglighet. En annan fördel är att förbättrings- och optimeringspotential upptäcks tidigt. Genom att välja lämplig servicenivå kan du minimera servicepersonalens reaktionstid vid en felanmälan – dygnet runt 365 dagar om året.

Vid beställning av en ny anläggning går det dessutom att förlänga garantin till 5 år, vilket skyddar mot obehagliga överraskningar under lång tid.

Översikt över alla avtalsmodeller för service och underhåll

Services Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro WarrantyPro
Teknisk telefonsupport med KUKA:s robotspecialister med prioriterad framkomlighet 24/7/365 + +
Ditt serviceärende bearbetas av våra servicespecialister inom 2 timmar efter din servicebegäran 24/7/365     +
Garanterad tillgång till standardreservdelar som skickas inom 2 timmar efter din servicebegäran 24/7/365   +
KUKA Xpert-licens (webbaserad kunskapsdatabas) + + + +
Analys och felbehandling med hjälp av inskickade programbackuper eller filer  
Service på plats    
Årligt förebyggande underhåll    
Garantiförlängning till 5 år        
Dokumentation och underhållscertifiering    
Kostnader för resa och uppehälle i samband med det årliga underhållet (vardagar)     + +
= Ingår i avtalspriset
= Debiteras med timarvode samt enligt avtalade fasta priser
+ = Tjänster som kan läggas till i avtalet

Förebyggande underhåll och effektiv felanalys 

Med KUKA:s iiQoT Cloud-programvara minimerar du oplanerade stopp och ökar dina robotars tillgänglighet