Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA, uyarladığı hedeflere ulaşmış ve etkili önlemler gerçekleştirmiştir

28 Mart 2019


 • Sipariş girişi %8,5 azalarak 3,3 milyar €'ya düşmüştür.

 • Ciro %6,8 azalarak 3,2 milyar €'ya düşmüştür.

 • Alım fiyatı tahsisi, büyüme yatırımları ve tekrar organizasyon maliyetlerinden önceki EBIT 96,4 milyon €'dur (EBIT marjı: %3,0).

 • Vergiler kesildikten sonraki sonuç 16,6 milyon €'dur.

 • Verimin arttırılması için önlemler başlatılmıştır.

 • KUKA, yıl içinde Augsburg'ta toplam 350 tam zamanlı pozisyonu iptal etmeyi planlamaktadır.

 • Kılavuz 2019: Yürürlükteki tekrar organizasyon harcamalarının final değerlendirmesinden önce 3,3 miyar €'dan fazla ciro ve yaklaşık %3,5 EBIT marjı.

  KUKA, 2018 ticari yılında birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Dördüncü çeyrekten itibaren konjonktür azalması ciddi anlamda hissedilmiş ve müşterilerimiz yatırım kararlarında daha mesafeli davranmıştır. Buna proje işlerindeki negatif etkiler de eklenmiştir. Bu sebeple KUKA tahminlerini geçmiş yıla göre uyarlamış ve bir acil önlem paketini devreye sokmuştur.

  "Verim konusunda yoğun bir çalışma içindeyiz, sıkı bir masraf disiplini uyguluyoruz ve yerel pazarlardaki müşterilerimizin somut ihtiyaçlarına daha güçlü bir şekilde odaklanacağız." diye açıklıyor KUKA AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Peter Mohnen. "Bunun için yürürlükteki önlem planını tutarlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz."

  KUKA holdingi, geçmiş ticari yılda 3.305,3 milyon € tutarında bir sipariş girişi almıştır ve bu rakam önceki yıla göre %8,5 oranında daha azdır (2017: 3.614,3 milyon €). Burada özellikle iki odak pazarımız olan otomobil endüstrisi ve elektronik endüstrisindeki yoğun hissedilebilen genel konjonktür azalması etkisini göstermiştir. Sipariş alımları çoğunlukla Avrupa'da gerçekleşmiştir.

  KUKA holdingin 2018 yılındaki cirosu 3.242,1 milyon €'ya ulaşmıştır. 3.479,1 milyon € elde edilen önceki yılla karşılaştırıldığında ciro %6,8 oranında gerilemiştir. Burada da odak pazarlarımızda bir gerileme hissedilmiştir. KUKA cironun yarısından daha fazlasını otomobil endüstrisi ve elektronik endüstrisi ile elde etmektedir. Buna en önemli alıcı pazarlarımızdan biri olan Çin'deki yavaşlamış büyüme eklenmiştir.

  Book-to-Bill oranı, yani sipariş girişi ile ciro oranı, 2018 ticari yılında şirket seviyesinde 1,02 (2017: 1,04) ile 1'in üstünde yer almış ve böylelikle iyi yönde bir sinyal vermiştir.

  KUKA holdingin mevcut siparişleri 2018 yılının sonunda 2.055,7 milyon €'ya yükselmiştir. Bu rakam, önceki yıla göre %4,7 oranında hafif bir gerileme anlamına gelmekte (2017: 2.157,9) ve 2019 için iyi bir gidişe işaret etmektedir.

  KUKA holdingi alım fiyatı tahsisi, büyüme yatırımları ve tekrar organizasyon maliyetlerinden önceki faiz ve vergi sonuçlarında (EBIT) 96,4 milyon €'ya ulaşmıştır (2017: 148,3 milyon €). Bu rakam, %3,0 oranında bir EBIT marjı anlamına gelmektedir (2017: %4,3) 2018 yılında tüm harcamalar dikkate alındığında, KUKA holdingin faiz ve vergi öncesi sonucu 34,3 milyon € olmuştur (2017: 102,7 milyon €). EBIT marjı da buna göre %1,1 olmuştur (2017: %3,0). Yaşanan gerilemenin diğer sebepleri de projelerin kötüye gitmesi ve karın arttırılması için alınan önlemlerdir. 

  2018 ticari yılında KUKA holdingdeki Free Cashflow -213,7 milyon € olmuştur. Önceki yılki değer ise -135,7 milyon €'dur. Yeni üretim binalarına ve bir üretim tesisinin değiştirilmesine yapılan yoğun yatırımların yanı sıra Trade Working Capital'ın yükselmesi de bu Free Cashflow'u etkilemiştir. 

  Rapor yılında KUKA holdingde 14.235 çalışan bulunmaktaydı. Bu rakam, önceki yılın çalışan sayısından fazlaydı (2017: 14.256).

  Yürürlükteki önlem paketi 

  KUKA, değişen çerçeve koşullarına göre hareket etmiş ve Ocak ayında hazırlanan önlem planını tutarlı bir şekilde uygulamaya koymuştur. Bunun için 2021 yılına kadar 300 milyon € tasarruf etmeyi hedefleyen bir verim programı oluşturulmuştur. 2019 yılı için şimdiden iki haneli yüksek bir milyonluk tutar tanımlanmıştır. Tasarruflar kapsamında Augsburg merkezinde de personel azaltımına gidilecektir. Güncel durum sebebiyle bunun önlenmesi mümkün değildir.

  KUKA, yıl içinde Augsburg'ta toplam 350 tam zamanlı pozisyonu iptal etmeyi planlamaktadır. Bunlar çoğunlukla doğrudan olmayan alanlarda yapılacaktır ve mümkün olduğunca sosyal sözleşmelere göre gerçekleşecektir.

  "Bunun kolay bir yol olmadığının farkındayız." diye belirtiyor yönetim kurulu başkanı Peter Mohnen. Bu sebeple kararları büyük bir titizlikle ve işçi temsilcileriyle görüşerek veriyoruz. Sorumluluğun bilincindeyiz ve bizim önceliğimiz KUKA'nın geleceği." 
  Şirket Çin'de Joint Ventures kurulumuna odaklanmakta ve yerel pazar için yeni ürünler geliştirmektedir.
  Araştırma ve geliştirme alanında net öncelikler ve global odaklar belirlenmiştir. Global ortak çalışmayı daha da geliştirmek ve müşterilere daha çok odaklanabilmek için organizasyon yapısı düzenlenmiştir. 

  Kılavuz 2019

  KUKA, şu anki mevcut konjonktür tahminlerine ve çerçeve koşullarına ve ayrıca güncel risk ve şans potansiyeline göre 2019 ticari yılı için taleplerde hafif yükselen bir artış beklemektedir. Büyüme özellikle Asya'da ve burada da asıl Çin'de beklenmektedir. Avrupa ve Amerika'daki gelişimin hafif olumlu yönde olacağı düşünülmektedir. KUKA branş seviyesinde genel endüstri satış pazarı için önceki yıla göre bir artış beklemektedir. Otomobil endüstrisinde talep sabit bir çizgide olacaktır. Özellikle güncel politik ve dünya ekonomisindeki gelişimler sebebiyle belirsizlikler bulunmaktadır. Otomobil endüstrisi ve elektronik endüstrisi gibi dünya çapındaki en büyük robotik satış pazarları da bu kapsama dahildir. Bu pazarlardaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

  KUKA mevcut çerçeve koşulları ve değişken döviz kurları temelinde 2019 yılının tamamında yaklaşık 3,3 milyar € ile hafif bir ciro artışı olacağını tahmin etmektedir. KUKA holdingi, güncel konjonktür çerçeve koşulları ve beklenen ticari gelişimleri dikkate alarak, yürürlükteki yeniden yapılandırma harcamalarının final değerlendirmesinden önce yaklaşık 3,5 miyar €'luk bir EBIT marjına ulaşmayı beklemektedir. 

  2018 ticari raporunun tamamına aşağıdan erişebilirsiniz:
  www.kuka.com/en-de/investor-relations/reports-and-presentations

KUKA holdingin rakamları

milyon € olarak

2014

2015

2016

2017

2018

Sipariş girişleri

2.229,0

2.838,9

3.422,3

3.614,3

3.305,3

Mevcut siparişler

1.702,5

1.639,0

2.048,9

2.157,9

2.055,7

Satış gelirleri

2.095,7

2.965,9

2.948,9

3.479,1

3.242,1

EBIT

141,8

135,6

127,2

102,7

34,3

% cirodan

6,8

4,6

4,3

3,0

1,1

% Capital Employed'den (ROCE)

28,8

20,0

16,2

10,9

2,9

Özel etkiler*

-

28,0

31,9

48,7

EBIT temizlenmiş*

141,8

135,6

155,2

134,6

83

EBIT temizlenmiş* % olarak cirodan

6,8

4,6

5,3

3,9

2,6

EBIT temizlenmiş* % olarak Capital Employed'den (ROCE)

28,8

20,0

19,8

14,2

7

EBITDA

185,3

259,1

205,3

180,2

121,2

% cirodan

8,9

8,7

7,0

5,2

3,7

Özel etkiler*

-

28,0

31,9

48,7

EBITDA temizlenmiş*

185,3

259,1

233,3

212,1

169,9

EBITDA temizlenmiş* % olarak cirodan

8,9

8,7

7,9

6,1

5,2

(ortalama) Capital Employed

492,0

676,8

783,0

950,4

1.185,0

Çalışanlar (31.12.)**

12.102

12.300

13.188

14.256

14.235

* 2016: Midea grubunun devralma teklifi kapsamında özel etkiler; 2017: Büyüme yatırımları kapsamında özel etkiler; 2018: Büyüme yatırımları ve yeniden organizasyon maliyetleri kapsamında özel etkiler
** Çalışan rakamları, tüm ticari raporda FTE hesaplarına göre verilmiştir (Full Time Equivalent).

Robotics rakamları

milyon € olarak

2014

2015

2016

2017

2018

Sipariş girişleri

805,5

891,2

1.088,8

1.223,3

1.202,9

Mevcut siparişler

241,5

233,4

316,1

331,2

332,8

Satış gelirleri

834,6

909,6

993,5

1.200,6

1.182,4

EBIT

88,9

100,2

100,7

133,1

134,4

% cirodan

10,7

11,0

10,1

11,1

11,4

% Capital Employed'den (ROCE)

53,1

56,6

51,7

56,4

40,6

EBITDA

112,0

126,1

123,2

157,2

162,8

% cirodan

13,4

13,9

12,4

13,1

13,8

Capital Employed

167,3

177,1

194,9

235,9

330,8

Çalışanlar (31.12.)

3.644

4.232

4.726

5.010

5.399

Systems rakamları

milyon € olarak

2014

2015

2016

2017

2018

Sipariş girişleri

1.456,0

1.428,1

1.644,6

1.530,2

1.313,7

Mevcut siparişler

955,4

923,2

1.139,3

1.073,4

1.001,9

Satış gelirleri

1.285,6

1.471,7

1.395,5

1.579,2

1.301,5

EBIT

80,2

114,7

91,3

17,8

-32,8

% cirodan

6,2

7,8

6,5

1,1

-2,5

% Capital Employed'den (ROCE)

67,9

87,9

42,8

6,3

-9,9

EBITDA

97,4

135,6

113,5

34,5

-17,0

% cirodan

7,6

9,2

8,1

2,2

-1,3

Capital Employed

118,1

130,5

213,1

281,9

331,5

Çalışanlar (31.12.)

5.81

5.146

5.189

5.459

4.811

Swisslog rakamları

milyon € olarak

2014*

2015

2016

2017

2018

Sipariş girişleri

551,8

742,6

926,2

835,5

Mevcut siparişler

517,2

491,0

624,7

768,3

747,5

Satış gelirleri

620,8

593,5

763,7

819,3

EBIT

-45,9

4,8

10,4

-16,3

% cirodan

-7,4

0,8

1,4

-2,0

% Capital Employed'den (ROCE)

-14,5

1,5

3,0

-4,3

EBITDA

24,5

28,2

36,8

9,2

% cirodan

3,9

4,8

4,8

1,1

Capital Employed

154,6

315,9

317,4

346,8

383,5

Çalışanlar (31.12.)

2.369

2.555

2.679

2.904

3.075

* Swisslog'un ilk konsolidesi 31 Aralık 2014'te gerçekleşmiştir.

Çerez kullanıyoruz

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları