Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Hợp đồng dịch vụ và bảo trì cho rô-bốt KUKA

Khái niệm dịch vụ được điều chỉnh để tăng năng suất và đảm bảo dịch vụ hạng nhất.


Khái niệm bảo trì cho mọi triết lý bảo trì

Bảo trì định kỳ thường xuyên đặt nền tảng cho tính sẵn có cao của hệ thống. Ngoài ra, bạn sẽ sớm nhận ra tiềm năng tối ưu hóa. Được bổ sung thông qua mức dịch vụ phù hợp, thời gian phản hồi có thể bị rút ngắn xuống mức tối thiểu trong trường hợp tồi tệ nhất - 24/7 và 365 ngày một năm.

Ngoài ra đối với các hệ thống mới, cũng không có gì ngạc nhiên khi có tùy chọn gia hạn bảo hành lên 5 năm.

Tổng quan về tất cả các mô hình hợp đồng cho dịch vụ và bảo trì

Services Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro WarrantyPro
Đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia rô-bốt KUKA với đường dây ưu tiên độc quyền 24/7/365 + +
Đảm bảo bắt đầu công việc bởi các chuyên gia dịch vụ tối đa 2 giờ sau khi nhận yêu cầu 24/7/365     +
Đảm bảo cung cấp phụ tùng tiêu chuẩn tối đa 2 giờ sau khi nhận yêu cầu 24/7/365   +
Chuyên gia KUKA-Giấy phép(cơ sở dữ liệu dựa trên web) + + + +
Phân tích và xử lý lỗi dựa trên việc sao lưu chương trình và dữ liệu.  
Triển khai dịch vụ tại chỗ    
Bảo trì hàng năm    
Gia hạn bảo hành lên 5 năm        
Tài liệu và chứng nhận bảo trì    
Chi phí đi lại và tiền trợ cấp cho chuyến đi bảo trì hàng năm (vào ngày làm việc)     + +
= Dịch vụ đã bao gồm trong giá hợp đồng
= Dịch vụ hợp đồng thanh toán theo chi phí và theo mức giá thoả thuận cố định
+ = Dịch vụ dưới dạng gói tùy chọn có sẵn trong hợp đồng

Bảo trì dự đoán và phân tích lỗi hiệu quả 

Với phần mềm đám mây KUKA iiQoT, bạn sẽ giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến và tăng thời gian hoạt động cho rô-bốt của mình