Vyberte si svou polohu:

Země

Účinnost compliance programu přímo souvisí s účinností zavedeného oznamovacího systému. Společnost KUKA nabízí zaměstnancům a externím subjektům různé způsoby, jak hlásit případné obavy a stížnosti ohledně dodržování předpisů.

V závislosti na tom, zda je prioritní touha po osobně známém kontaktu nebo po anonymitě, vybere osoba, která chce záležitost nahlásit, příslušný způsob kontaktu. Ombudsman je k dispozici interním a externím subjektům pro anonymní hlášení a Compliance Officer pro případy neanonymního hlášení; zaměstnanci společnosti mají také možnost kontaktovat přímo svého manažera nebo oddělení HR.

Pro interní a externí subjekty je k dispozici také webová platforma, jejímž prostřednictvím lze hlášení podávat anonymně nebo neanonymně podle potřeby.

Prostřednictvím uvedených komunikačních kanálů lze hlásit události všeho druhu, kde existuje podezření na porušení pravidel compliance. To zahrnuje porušení zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG). Podrobné informace na toto téma najdete v procesním řádu.

Oznamovací systém není určen pro obchodní dotazy, dotazy týkající se žádostí o zaměstnání nebo jiné obecné dotazy. V takových případech se prosím obraťte na příslušné kontaktní osoby.

Pro zaměstnance společnosti KUKA platí: Otázky související s podmínkami zaměstnání, jako např. konflikty v bezprostředním pracovním prostředí, disciplinární opatření nebo odměny je třeba vyjasnit především s přímými interními kontaktními osobami na místě.

Oznamovací systém nesmí být používán k nepravdivým obviněním nebo vědomému oznamování nepravdivých informací.
Hlášení prostřednictvím webové platformy

Externí oznamovací místa

Oznamovatelé si mohou vybrat, zda se obrátí na interní oznamovací místo nebo na externí oznamovací místo spolkové vlády. Avšak v případech, kdy lze interně účinně zakročit proti porušení, by mělo být upřednostněno hlášení na interní oznamovací místo. Přehled externích oznamovacích míst najdete na na adrese Spolkového úřadu pro spravedlnost: BfJ - Odpovědnost oznamovacích míst (bundesjustizamt.de)

 • Pracovníci společnosti KUKA pro dodržování předpisů (Compliance Officers)

  Vaše kontaktní osoby pro všechny záležitosti týkající se dodržování předpisů

  dozvíte se více
 • KUKA Integrity

  webová platforma pro hlášení stížností, interně i externě, anonymně i neanonymně

  dozvíte se více
 • Procesní řád

  o postupu v případě stížnosti v případě porušení zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG)

  dozvíte se více