Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare

Roboty KUKA pozwalają na nowe zastosowania systemów rentgenowskich z ramieniem C

Nowa elastyczność w angiografii.


Obecnie systemy robotów stosowane w medycynie wspierają lekarzy podczas operacji, w diagnostyce lub terapiach. Przekonują one m.in. niezmiennie wysoką dokładnością, elastycznością i niezawodnością. W przypadku interwencji opartych na kompleksowych kateterach i odbywających się w nowych, hybrydowych salach operacyjnych system angiograficzny ARTIS pheno firmy Siemens Healthineers, oparty na pracy robota, stanowi nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia wdrożenie szerokiego spektrum metod leczenia.

Technika rentgenowska i środki kontrastowe w angiografii pozwalają na zobrazowanie naczyń krwionośnych. Obrazowanie pozwala na leczenie z minimalnym stopniem inwazyjności od zmian naczyniowych – typowych zwężeń (stenozy), malformacji naczyniowych – po choroby nowotworowe. Najpierw naczynia krwionośne doprowadzające krew do guza są obrazowane, a następnie selektywnie zamykane.

Te metody umożliwiają wyleczenie pacjenta po zaaplikowaniu miejscowego znieczulenia i wykonaniu małego nacięcia, zamiast poddawania go otwartej operacji, z którą wiąże się ewentualne ryzyko – o kosztach nawet nie wspominając. W przypadku bardzo złożonych operacji, przeprowadzanych w hybrydowych salach operacyjnych, obrazowanie jest wykorzystywane podczas terapii i kontroli końcowej. W ten sposób chirurg może upewnić się, że leczenie przebiegło pomyślnie, co pozwala uniknąć ewentualnych późniejszych korekt i powtórnych operacji.

Komponenty robotów umożliwiają elastycznie manewrowanie

ARTIS pheno – który pod względem budowy technicznej składa się z komponentów robotów KUKA i któremu dopiero sześć osi obrotowych zapewniło mobilność – dzięki dużej elastyczności manewrowania może być stosowany nawet w skomplikowanych sytuacjach klinicznych. Dzięki ARTIS pheno lekarz może dowolnie i elastycznie obracać tzw. ramieniem C wokół pacjenta. Ramię C służy jako wspornik dla źródła promieniowania rentgenowskiego i płaski detektor do obrazowania.

 
ARTIS pheno, składający się z komponentów KUKA, przekonuje elastycznym manewrowaniem.

Zwiększenie dokładności i elastyczności

Zastosowanie technologii robotów w systemach angiograficznych w 2008 roku było przełomem w technice medycznej. Elastyczność systemu pozwala na optymalne ułożenie pacjenta na stole operacyjnym. Dla tradycyjnych systemów z ramieniem C przechylanie stołu było wyzwaniem, ponieważ punktu obrotu ramienia C nie można było przesuwać we wszystkich 3 wymiarach. Zastosowanie robota pozwoliło znieść to ograniczenie. Teraz stół można odpowiednio przechylić i dopasować jego wysokość tak, aby wspierać hemodynamiczne funkcje pacjenta i jednocześnie zapewnić lekarzowi lub chirurgowi optymalny dostęp do pola operacyjnego. Ma to duże znaczenie zwłaszcza podczas długich operacji, kiedy chirurg musi nosić ciężki ołowiany fartuch, ponieważ teraz może on pracować niestrudzenie z najwyższym stopniem koncentracji.  

System tworzy wysokiej jakości, trójwymiarowy obraz pacjenta

ARTIS pheno – na razie jako jedyny na rynku – optymalnie spełnia wymogi sali operacyjnej. Dzięki swojej elastyczności robot nie zaburza kompleksowej infrastruktury sali operacyjnej. Robot KUKA – bez plączących się po podłodze kabli i węży – sięga w pole operacyjne i dostarcza wysokiej jakości, trójwymiarowy obraz pacjenta, przypominający tomografię komputerową (CT), który pokazuje więcej z ludzkiej anatomii niż jakikolwiek inny standardowy system angiograficzny. Dzięki tej wiedzy można błyskawicznie reagować na nowe sytuacje lub dokonywać odpowiednich korekt, co zapewnia zespołowi elastyczność i zapobiega powtórnym operacjom.

Komponenty robota spełniają wymogi najwyższej klasy higieniczności

W pomieszczeniach o najwyżej klasie higieniczności obrazowanie jest możliwe jedynie za pomocą zrobotyzowanego systemu, ponieważ wówczas zamontowane na suficie komponenty nie zakłócają przepływu strumienia wyjałowionego powietrza nad pacjentem. Dla wielu szpitali dokładne przestrzeganie przepisów dotyczących higieny jest najważniejszym czynnikiem w całym łańcuchu leczenia zapobiegającym komplikacjom pooperacyjnym. ARTIS pheno ze zintegrowanym robotem KUKA spełnia te wymogi jak żaden inny chirurgiczny i interwencyjny system obrazowania z ramieniem C na rynku.

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare
Dzięki ARTIS pheno lekarz może elastycznie obracać ramieniem C wokół pacjenta.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.