Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Industrie 4.0 Flexibele productie automatisering

Produkcja Matrix: przykład wdrożenia Industrie 4.0

W dobie Industrie 4.0 poszukiwane są wszechstronne rozwiązania, aby wyrównać okresy maksymalnego obciążenia lub wąskich gardeł w zasobach. Produkcja Matrix może zapewnić decydującą przewagę nad konkurencją.dzięki konfigurowalnym modułom produkcyjnym, transportowi części i narzędzi za pomocą Automated Guided Vehicles (AGV), a także odseparowaniu logistyki od produkcji.


Industrie 4.0: Większa elastyczność dzięki produkcji Matrix

Postępująca indywidualizacja w dobie Industrie 4.0 zmienia produkcję. Z powodu wahań na rynkach coraz ważniejsza staje się rentowna i ekonomiczna produkcja małych partii. Konkretnie wyzwanie to polega na produkowaniu zmiennej ilości sztuk różnych wersji i modeli danego produktu. Jest to spowodowane na przykład większymi możliwościami personalizacji w branży motoryzacyjnej.

Koncepcja produkcji Matrix umożliwi w przyszłości niezwykle wszechstronną produkcję zgodną ze standardami przemysłowymi, która będzie połączona w sieć podczas całego łańcucha produkcji. Instalacja może się automatycznie dopasowywać do zmieniających się typów produktu – bez przestojów i awarii w trakcie produkcji. W ten sposób będzie można bez ograniczeń produkować indywidualne serie w ramach przemysłowej produkcji masowej, co jest istotnym komponentem Industrie 4.0.

Zasada produkcji Matrix

Produkcja Matrix opiera się na skategoryzowanych, standardowych modułach produkcyjnych. Są one rozmieszczone w niemal dowolnej liczbie na rastrze. Wszystkie moduły posiadają neutralne wyposażenie i specyficzne dla produktu funkcje podstawowe.

W modułach znajdują się stoły obrotowe służące do odkładania podzespołówi, punkty narzędzi oraz roboty, wykonujące dany proces. Te moduły produkcyjne można indywidualnie rozbudować poprzez dopasowanie wyposażenia do specyficznego procesu. Spawanie, klejenie, wykrawanie, lutowanie i zaciskanie: Można zintegrować niemal każdy proces.

Flexibele productie automatisering: voorbeeld van een standaardcel in de matrixproductie.
Industrie 4.0 w praktyce: przykładowy standardowy moduł w produkcji Matrix.

Transport podzespołów oraz narzędzi odbywa się za pomocą Automated Guided Vehicles (AGV). Dzięki algorytmowi nawigacyjnemu SLAM podjeżdżają one do poszczególnych modułów. Po dotarciu do modułu robot chwyta podzespoły.

Dzięki inteligentnym aplikacjom opartym na pracy robotów, takim jak technologia Jigless-Bodyshop, są one następnie obrabiane. Wówczas jeden robot trzyma jedną część, a drugi drugą część. Obie części zostają ze sobą połączone, następnie trzeci robot – tzw. robot procesowy – może je zespawać.

Podzespoły są przechowywane w magazynie. Tymczasem w Toolstore znajdują się odpowiednie narzędzia.

Połączone cyfrowo łańcuchy wartości umożliwiły realizację założeń Industrie 4.0.

Odseparowanie logistyki od produkcji

Autonomiczne AGV mogą przewodzić różne podzespoły lub narzędzia i chwytać je za pomogą indywidualnie skonfigurowanych urządzeń podnośnikowych (LAM). W produkcji Matrix procesy logistyczne i produkcyjne są od siebie odseparowane – co jest podstawowym wymogiem Industrie 4.0. Dzięki tej koncepcji instalacja ze zmienną logistyką części może w każdej chwili w przypadku dużego obciążenia elastycznie przełączyć się na inne moduły.

Poza tym można dołączać dodatkowe moduły lub wykluczać je z procesu. Nie spowoduje to przerwania łańcucha wartości. Logiczne połączenie logistyki z produkcją odbywa się za pośrednictwem oprogramowania.

Dzięki niezwykle elastycznej koncepcji produkcji Matrix firma KUKA konsekwentnie wdraża założenia Industrie 4.0 w produkcję przemysłową.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.