Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

Cobot

Zautomatyzowany pomiar za pomocą robota LBR iiwa firmy KUKA

W przypadku zautomatyzowanego procesu pomiaru w firmie Perschmann Calibration GmbH świadczącej usługi w zakresie kalibracji robot KUKA LBR iiwa przejmuje autonomiczne zbrojenie współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Wrażliwy system robota wspomaga w ten sposób precyzyjny pomiar przyrządów pomiarowych różnych wielkości i kształtów.


Delikatny robot: idealny partner do zautomatyzowanego procesu pomiaru

 

W technice pomiarowej liczy się tylko i wyłącznie precyzja. To idealne wymagania do zastosowania robotów. Jednak, aby ich wykorzystanie było efektywne, muszą móc chwytać przedmioty różnych wielkości, nie uszkadzając ich przy tym. U specjalisty w dziedzinie techniki pomiarowej, firmie Perschmann Calibration GmbH wrażliwy system robota KUKA LBR iiwa przejmuje zbrojenie współrzędnościowej maszyny pomiarowej (KMG) i automatyzuje tym samym proces kalibracji.

Najwyższa precyzja kalibracji przy wykorzystaniu robotów

„Ludzki włos ma grubość ok. 50 µm, nić pajęczyny ok. 5 µm. Dokładność, z jaką dokonujemy kalibracji urządzeń pomiarowych w firmie Perschmann Calibration wynosi ok. 0,5 µm“, wyjaśnia dr Detlef Rübesame, kierownik działu technicznego Perschmann Calibration GmbH. Świadcząca usługi w zakresie kalibracji firma specjalizuje się w ręcznych urządzeniach pomiarowych, precyzyjnie kontroluje między innymi przymiary, takie jak trzpienie pomiarowe i pierścienie nastawcze. Stali klienci przedsiębiorstwa to przede wszystkim klienci zajmujący się klasyczną budową maszyn, budową samolotów lub branżą samochodową. Klienci korzystają z urządzeń pomiarowych w celu zapewnienia jakości procesów produkcyjnych w swoich zakładach.

Zautomatyzowany pomiar zapewnia klientom wartość dodaną

„Przedsiębiorstwo Hexagon, z którego pochodzi współrzędnościowa maszyna pomiarowa, we współpracy z firmą KUKA przedstawiło nam koncepcję zautomatyzowania naszego procesu kalibracji, tak aby był jeszcze bardziej przyjazny dla klienta, co oznacza możliwość kalibracji wielu różnych urządzeń pomiarowych w krótszym czasie. Od razu podchwyciliśmy ten pomysł” mówi Detlef Rübesame.

W pełni automatyczny system kontroli jest wyposażony w rozwiązanie KUKA flexFELLOW oraz maszynę KMG firmy Hexagon. W przypadku KUKA flexFELLOW chodzi o platformę, na której zabudowany jest robot obsługujący MRK, LBR iiwa. Jest on w stanie delikatnie chwytać różne urządzenia pomiarowe z wózka i przekazywać je do kalibracji do maszyny KMG firmy Hexagon. Może on więc rozpoznawać przedmioty obrabiane i dokonywać zautomatyzowanego pomiaru.

 

Zautomatyzowany proces pomiaru: wrażliwy LBR iiwa może operować różnymi urządzeniami pomiarowymi.

Kalibracja zgodnie z zasadami Industrie 4.0

 

Na pierwszym etapie roboczym podczas zautomatyzowanego procesu pomiaru LBR iiwa odbiera urządzenia pomiarowe z jednostki transportowej. Urządzenie jest przekazywane przez wrażliwy system robota w odpowiedniej pozycji do czytnika. Oprócz skanowania, urządzenie pomiarowe jest także przedmuchiwane powietrzem, aby usunąć ewentualny pył, który mógłby zafałszować wyniki pomiaru. Jeśli system rozpozna urządzenie pomiarowe, robot LBR iiwa mocuje je w urządzeniu mocującym. Ładowany jest odpowiedniprogram pomiarowy i rozpoczyna się zautomatyzowany pomiar – a więc kalibracja zgodnie z zasadami Industrie 4.0. Po zakończeniu procesu pomiaru robot ponownie chwyta urządzenie pomiarowe i odkłada je na inną jednostkę transportową. Automatycznie wygenerowany zostaje certyfikat poprawnej kalibracji. 

Kalibracja zgodnie z zasadami Industrie 4.0: LBR iiwa jest elementem w pełni automatycznego systemu kontroli.

Zautomatyzowany pomiar to sukces

Zautomatyzowany proces pomiarowy przyniósł firmie Perschmann wiele korzyści: Skrócony został czas pomiaru urządzenia pomiarowego, urządzenia pomiarowe zidentyfikowane jako wadliwe są przez LBR iiwa odrzucane. Równocześnie dzięki zastosowaniu KUKA LBR iiwa powstała możliwość kalibrowania 24 godziny na dobę. W nocy zautomatyzowany system kontroli pracuje nawet 10 razy szybciej. Jest to możliwe dlatego, że w przypadku pracy bez obecności człowieka obowiązują inne zasady bezpieczeństwa.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.