Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Zgodność korporacyjna w firmie KUKA

Firma KUKA jako międzynarodowe przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność wobec pracowników, klientów, inwestorów i społeczeństwa. 


System zarządzania zgodnością korporacyjną

Aby wspólnie ze wszystkimi pracownikami i partnerami zewnętrznymi realizować nasze dążenia do zgodności korporacyjnej, stosujemy różne procesy i działania. Tworzą one cały system zarządzania zgodnością korporacyjną (CMS).

Ogólne wytyczne CMS zostały sporządzone w formie pisemnej; dokumentacja jest dostępna tutaj. Otoczenie firmy stale się zmienia, dlatego dokumentacja CMS jest postrzegana jako dokument dynamiczny. Jeżeli nastąpią znaczące zmiany, wtedy wprowadzimy odpowiednie poprawki.

 

Program zgodności korporacyjnej

 Firma KUKA wprowadziła standardy etyczne i opracowała program zgodności korporacyjnej. Program został przedstawiony w Podręczniku zgodności korporacyjnej. Zawiera on również wskazówki dotyczące podstawowych wartości KUKA i struktury organizacji zgodności korporacyjnej. Znajdziesz w nim też osoby kontaktowe i wybrane wytyczne koncernu.
Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące prawidłowych wzorców zachowań, które są przeznaczone dla członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników i autoryzowanych przedstawicieli firmy KUKA na całym świecie.
Jego treść jest regularnie sprawdzana, aby zapewnić aktualność zasad i warunków organizacyjnych. Ostatnio w 2021 roku całkowicie zmieniona została 7. wytyczna koncernu „Prawo handlu zagranicznego i kontrola eksportu” oraz 14. wytyczna koncernu „Bezpieczeństwo informacyjne/IT i ochrona danych”.

Tutaj znajdziesz aktualny Podręcznik zgodności korporacyjnej.

 

Szkolenia

Firma KUKA organizuje wydarzenia poświęcone zagadnieniom zgodności korporacyjnej na całym świecie, aby informować pracowników o aktualnym stanie wiedzy. Regularnie przeprowadzane są też szkolenia elektroniczne, które są obowiązkowe dla wszystkich pracowników na całym świecie. Nowi pracownicy są na bieżąco zapraszani do udziału w szkoleniach elektronicznych. Ich uzupełnieniem są szkolenia stacjonarne, skierowane do różnych grup docelowych, które również są prowadzone na całym świecie.

W naszym ostatnim aktualnym raporcie biznesowym znajdziesz najnowsze informacje na temat zgodności korporacyjnej w firmie KUKA.

 

Kontakt

Zachęcamy zarówno naszych pracowników, jak i osoby z zewnątrz do zadawania pytań i dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat zgodności korporacyjnej. Listę specjalistów ds. zgodności korporacyjnej KUKA można znaleźć na tej stronie. Prosimy o kontakt z wybraną osobą za pośrednictwem e-mail. Specjaliści ds. zgodności korporacyjnej udzielą odpowiedzi na zadane pytania w odpowiednim czasie i potraktują te informacje bardzo dyskretnie.