Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Robot KUKA staje się częścią historii kultury holenderskiej

Grupa artystyczna robotlab zainstalowała w Dordrecht robota KUKA. Tam zapisuje on Biblię. Projekt artystyczny jest elementem uroczystości z okazji 400. Rocznicy Synodu w Dordrechcie – wydarzenia przełomowego dla holenderskiego protestantyzmu.

18 czerwca 2019


Grupa artystyczna istnieje już od roku 2000. Jej prace skupiają się wokół relacji między człowiekiem a robotem. Od tego czasu Matthias Gommel, Martina Haitz i Jan Zappe zrealizowali już ponad 100 wystaw. Aktualny projekt 'bios [bible]' jest wystawiany w holenderskim Dordrechcie. W jego centrum znajduje się robot KUKA z rodziny KR CYBERTECH.

Wilhelm Aleksander, król Niderlandów, w odwiedzinach u zapisującego Biblię robota KUKA. Wszystkie zdjęcia ©Dirk Hol

Robot KUKA zapisuje Biblię

Robot KUKA samodzielnie zapisuje Biblię w języku niderlandzkim. W tym celu został wyposażony w specjalnie opracowany uchwyt pióra ze sprężyną. W niego wmontowane jest pióro do kaligrafii, umożliwiające wyjątkowo piękne pismo. Pióro jest podłączone do zewnętrznego systemu dostarczającego atrament, który zapewnia nieprzerwane zaopatrzenie w atrament, a co za tym idzie – ciągłe pisanie.

Robot wyposażony w specjalne wieczne pióro zapisuje Biblię.

Teksty Biblii zapisane w formie plików cyfrowych

Tekst Biblii jest wczytywany do układu sterowania robota w postaci specjalnych plików wygenerowanych przez komputer. Pismo robota KUKA z rodziny KR CYBERTECH to opracowana na potrzeby tego projektu czcionka kaligraficzna, która również została specjalnie wygenerowana i zintegrowana z oprogramowaniem sterującym. Robot KUKA zapisuje kilka rolek, każda o długości 200 metrów. Prace związane z zapisywaniem trwają w sumie dziewięć miesięcy.

Strona po stronie, robot zapisuje kilka rolek papieru o długości 200 metrów.

Robot stanowi odniesienie do mnichów ze średniowiecza

Robot zapisujący Biblię pojawia się w kontekście 400. rocznicy Synodu w Dordrechcie. W latach 1618/1619 Dordrecht był miejscem spotkań przedstawicieli reformacji w Niderlandach. Wówczas podjęto decyzję o przetłumaczeniu Biblii z języka greckiego na niderlandzki. W owym czasie pisaniem często jeszcze zajmowali się mnisi. 400 lat później tę monotonną i maksymalnie drobiazgową pracę przejmuje robot.


Bios łączy dwa podstawowe systemy: religię chrześcijańską i naukowy racjonalizm. Od niepamiętnych czasów pismo odgrywa tutaj szczególną rolę, jako Pismo Święte lub zapis wiedzy.

Matthias Gommel z robotlab