Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KS CycleMove: niezawodne rozwiązanie dla mniejszych ładunków 

KS CycleMove jest idealnym rozwiązaniem w zakresie zautomatyzowanego doprowadzania elementów konstrukcyjnych. Nie potrzebuje napędu elektrycznego – zapewnia optymalną efektywność przy jak największej niezawodności. Dzięki modułowej budowie możliwe jest indywidualne dostosowanie systemu KS CycleMove do każdego zadania. 


KS CycleMove niezawodnie doprowadza elementy konstrukcyjne w łańcuchu procesowym przy maksymalnym obciążeniu użytkowym 15 kg na wózek.

Kluczowym elementem systemu doprowadzania jest hamowany wózek jezdny. Utrzymuje on prędkość jazdy po prowadnicy na stałym poziomie – niezależnie od tego, na jakiej długości transportowane są elementy konstrukcyjne i ile ważą. Wózek jezdny porusza się przy tym napędzany siłą ciężkości po nachylonych prowadnicach biegnących w jedną i drugą stronę.

KS CycleMove był i jest w użyciu u takich klientów jak VW, Opel, Daimler i KTPO, i również my używamy go w produkcji robotów.

Sposób działania systemu KS CycleMove

KS CycleMove składa się z trzech głównych komponentów:

  1. Stelaż: Rama z rur stalowych tworzy stabilne i jednocześnie elastyczne rusztowanie podstawowe systemu z wózkami jezdnymi. Jest on dostępny w różnych szerokościach między 500 a 1950 mm. Jego długość jest możliwa do indywidualnego wyboru między 3250 und 6250 mm. W miarę potrzeby można tutaj zintegrować od jednej do czterech par prowadnic.
  2. Prowadnice: Biegnące w jedną i drugą stronę prowadnice zapewniają bezpieczny transport wózków jezdnych i elementów konstrukcyjnych. Prowadnice obejmują komponenty istotne dla systemu. Chodzi tutaj przede wszystkim o podkładkę służącą do ochrony wózków, sensorykę sterującą systemem KS CycleMove oraz blokadę na końcu prowadnicy.
  3. Wózek jezdny: Środki transportu systemu doprowadzania mają opatentowany, wbudowany hamulec. Dzięki temu poruszają się one pewnie ze stałą prędkością – niezależnie od długości prowadnicy i masy elementów konstrukcyjnych.

Zalety systemu KS CycleMove

  • Niska awaryjność
  • Nie jest potrzebna energia elektryczna, ponieważ transport odbywa się pod wpływem siły ciężkości
  • Nie są konieczne prace nastawcze w miejscu budowy
  • Rezygnacja z kosztownej techniki bezpieczeństwa