Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.ProcessScreen

Oprogramowanie aplikacyjne do wizualizacji, monitorowania i ciągłego dokumentowania wszelkiego rodzaju zrobotyzowanych procesów produkcji w czasie rzeczywistym.


Zarządzanie danymi dla większej przejrzystości i bezpieczeństwa podczas zautomatyzowanego spawania, cięcia i obróbki

Oprogramowanie do monitorowania procesów KUKA.ProcessScreen umożliwia kompleksowe i zorientowane na podzespoły dokumentowanie, ocenę i analizę danych produkcyjnych – przede wszystkich w procesach torowych, ale także w procesach punktowych. 

Na podstawie porównania z konfigurowalnymi wartościami granicznymi oprogramowanie może rozpoznać naruszenie tych wartości granicznych i zapewnia wgląd w jakość produkcji. Przedstawienie wyników w formie tabelarycznej i graficznej za naciśnięciem przycisku.

Wzrost produktywności dzięki monitorowaniu procesów

 • Łatwa obsługa

  • Dowolna konfiguracja różnych aplikacji
  • Jedno oprogramowanie do całej produkcji
  • Mniej czasu potrzebnego na szkolenie
  • Wzrost jakości

   • Bezpośrednia informacja zwrotna z produkcji
   • Analiza w oparciu o dane
   • Efektywna optymalizacja procesów
   • Optymalne usuwanie błędów
  • Możliwość skalowania

   Łatwe rozszerzenie o dodatkowe procesy:
   • Spawanie w osłonie gazów obojętnych
   • Spawanie laserowe
   • Cięcie laserowe
   • Klejenie
   • CNC
  • Oprogramowanie sieciowe

   • Wizualizacja na każdym urządzeniu końcowym 
   • Przegląd wszystkich najważniejszych danych
   • Lokalne zapisywanie danych procesowych
   • Możliwość przesyłania danych do centralnych sieci klientów

  Możliwość dokumentowania dla zachowania stabilnej produkcji i wysokiej jakości: Zalety

  • Standardowy pakiet technologiczny robota – łatwa instalacja i możliwość doposażenia w dowolnym czasie
  • Ciągła wizualizacja, monitorowanie i dokumentowanie dowolnych zrobotyzowanych procesów produkcyjnych
  • Jednolity sposób konfiguracji i obsługi niezależnie od aplikacji
  • Pełna integracja z naszymi pakietami technologicznymi KUKA.ArcTech i KUKA.LaserTech 
  • Łatwe dopasowanie do wszystkich innych technologii, konfiguracja przez KUKA WoV
  • Bezpieczna i stabilna produkcja z zachowaniem wysokiej jakości i przejrzystości
  • Technologia sieciowa umożliwiająca wizualizację na niemal każdym urządzeniu końcowym