Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

 • Hiszpański / Spanish
 • Niderlandzki / Dutch
 • Czeski / Czech
 • Hiszpański / Spanish
 • Niderlandzki / Dutch
 • Angielski / English
 • Polski / Polish
 • Angielski / English
 • Włoski / Italian
 • Angielski / English
Jak dziala robot przemyslowy KUKA

Robot przemysłowy: Jak działa?

Robot przemysłowy jest stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu. Roboty umożliwiają nie tylko podniesienie wydajności produkcji (a tym samym obniżenie kosztów), ale też sprawną obsługę urządzeń i odciążenie pracowników od wykonywania żmudnych, manualnych prac. Ponadto roboty przemysłowe to także zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie i możliwość dostosowania procesów do restrykcyjnych wymagań Twojej branży. Dowiedz się, jak działają roboty przemysłowe i dlaczego Twoje jednostka zyska dzięki ich wdrożeniu.


Robot przemysłowy: Czym właściwie jest?

Robot przemysłowy – zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – to sterowany automatycznie, wielofunkcyjny, wszechstronny i programowalny system, który składa się z trzech lub większej liczby osi. Na rynku znajdziesz dwa typy robotów przemysłowych: roboty kartezjańskie i roboty wieloosiowe.

 • System kartezjański obejmuje roboty przemysłowe liniowe, który poruszają się po trzech prostopadłych osiach (X,Y i Z) zgodnie z danymi kartezjańskimi. Te roboty składają się z liniowych elementów wykonawczych.

 • Robot wieloosiowy może poruszać się w środowisku 3D dzięki obrotowych przegubom. Zazwyczaj ma 6 osi.

Roboty kartezjańskie i wieloprzegubowe
Dwa typy klasycznych robotów przemysłowych: liniowe roboty przemysłowe lub kartezjańskie roboty przemysłowe (po lewej) i wieloosiowe roboty przemysłowe (po prawej).

Roboty przemysłowe – kluczowe cechy i technologie

Każdy robot posiada własne cechy charakterystyczne i technologie przemysłowe. Wśród najważniejszych z parametrów tych urządzeń należy wymienić zakres roboczy i maksymalny udźwig, które określają faktyczne możliwości maszyn. Te elementy pozwolą Ci wybrać odpowiedniego robota przemysłowego. Wydajność robota można zwiększyć za pomocą dodatkowych osi: osie liniowe, nastawniki lub ruch za pomocą platformy mobilnej.

Systemy robotów przemysłowych

System robota składa się z trzech głównych komponentów:

 • Część mechaniczna: sam robot zawierający silniki na każdej osi.

 • Część elektroniczna: szafa sterownicza z centralnym układem sterowania, który umożliwia sterowanie serwomechanizmem, jego czujnikami i regulatorami prędkości.

 • Część komputerowa: ma postać specjalnego języka programowania, który umożliwia sterowanie robotem po połączeniu go z użytkownikiem i środowiskiem roboczym. Część komputerowa zawiera również kalkulator, który przekształca zakodowane dane silnika na wartości kartezjańskie.

Programowanie robotów przemysłowych

Programowanie robotów przemysłowych to kluczowy element ich wykorzystania w celu automatyzacji różnorodnych procesów produkcyjnych i operacyjnych. Wykorzystując zaawansowane techniki i programy, możesz dostosować roboty do wykonywania złożonych zadań z dużą precyzją i efektywnością.

Dostępne są trzy metody programowania tych urządzeń:

 • Programowanie poprzez wyuczanie jest pierwszą metodą, na jaką należy zwrócić uwagę. Polega ona na tworzeniu torów ruchu poprzez zapamiętywanie współrzędnych w układzie kartezjańskim. W ten sposób można określić pozycję roboczą robota oraz pozycje pośrednie. Ta metoda jest wykonywana bezpośrednio na androidzie za pośrednictwem układu sterowania, programatora smartPAD KUKA lub poprzez prowadzenie ręczne za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak ready2_pilot.

 • Następna metoda to metoda obliczeniowa. Polega ona na określaniu położenia punktów za pomocą formularzy, bazujących na pierwszym zdefiniowanym punkcie.

 • Trzecia metoda w praktyce stanowi modyfikację dwóch poprzednich metod. Programowanie offline robotów przemysłowych polega na tworzeniu i symulowaniu torów ruchu w oprogramowaniu do programowania offline. Programy pozwalają odtworzyć środowisko robocze robota i wykonywać dużą ilość testów. 

Programowanie robota przemysłowego offline
Oprogramowanie do symulacji ułatwiające programowanie.

Do czego służy robot przemysłowy?

Roboty są stosowane jako główne narzędzia w wielu gałęziach przemysłu, takich jak motoryzacja, przetwórstwo żywności, elektronika, metalurgia, produkcja tworzyw sztucznych, lecz również sektor medyczny. Roboty są przeznaczone do wielu różnych zastosowań – w zależności od ich podstawowej charakterystyki i wybranych narzędzi. Główne zastosowania tych urządzeń to:
 • Montaż i mocowanie

 • Paletyzacja

 • Manipulacja materiałami

 • Pakowanie

 • Obróbka

 • Odlewanie i kucie

 • Zrobotyzowane spawanie i cięcie wszelkiego rodzaju materiałów

 • Zadania "Pick and Place"

 • Odlewanie ciśnieniowe

 • Spawanie

 

Zrobotyzowana produkcja przyszłości
Przykładowe zastosowania robota przemysłowego.

Zalety tego rozwiązania

Prawidłowo wdrożone i sterowane roboty przemysłowe szybciej wykonują zadania w środowisku produkcyjnym od człowieka i oferują niezmiennie wysoką precyzję przez cały czas. Ze względu na wysoki poziom dokładności roboty przemysłowe zapewniają wysoką jakość produkcji i mogą wykonywać stuprocentowo sterowane, bardziej precyzyjne i niezawodne procesy. Dzięki powtarzalnie wysokiej jakości produktów można ograniczyć czas przeznaczony na kontrole jakości, podczas których sprawdza się, czy produkty spełniają określone standardy.

Zatem technologie automatyzacji oferują wiele zalet:

 • poprawa wyników,

 • maksymalizacja produkcji,

 • optymalizacja jakości,

 • niemal idealna i powtarzalna precyzja,

 • ograniczenie ryzyka dla pracowników,

 • poprawa warunków pracy – mniejszy RSI,

 • spójne tempo i procesy,

 • większa elastyczność.

KUKA robotic systems

Roboty przemysłowe

Poznaj naszą szeroką ofertę robotów przemysłowych - w różnych wariantach, z wieloma akcesoriami, dostępne we wszystkich wymiarach. Tutaj możesz wybrać robota, którego chcesz kupić.

Jak wybrać najlepszy system robota?

Najlepszy robot to taki, który najlepiej odpowiada potrzebom danego projektu produkcyjnego i jest zgodny z docelowym zastosowaniem przemysłowym. Ważne, aby poznać kilka kluczowych kryteriów, jakie powinny spełniać roboty przemysłowe, jako że na rynku znajdziesz wiele różnych typów:

 • zautomatyzowanie zadania przemysłowe,
 • wymagany zakres, jaki muszą spełniać roboty,
 • udźwig (waga podnoszonych elementów),
 • czas cyklu,
 • przemysłowe środowisko robocze.

 

Roboty a bezpieczeństwo prac na produkcji

Podczas integracji robota przemysłowego – niezależnie od tego, czy są to roboty klasyczne czy roboty współpracujące – kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo, dlatego należy wcześniej przeprowadzić analizę ryzyka. Dotyczy to zwłaszcza robotów, które bezpośrednio współpracują z człowiekiem, ponieważ połączenie zdolności człowieka z efektywnością maszyn wymaga zastosowania wielu środków bezpieczeństwa. Po uwzględnieniu tych kwestii możemy samodzielnie wyszukać robota lub skorzystać z tego narzędzia, które znajdzie automatyzację przemysłową najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Alternatywnie możesz skontaktować się bezpośrednio z naszymi ekspertami, aby uzyskać indywidualne wsparcie. Podsumowując: nie ma jednego idealnego robota, ale istnieją rozwiązania z zakresu robotyki dla wszystkich sytuacji i zastosowań.

KUKA robot range
Przegląd oferty produktów KUKA: od małych robotów po wersje do dużych obciążeń - aby sprostać wszystkim możliwym zastosowaniom