Vyberte si svoje miesto:

Štát

Automatizácia v spracovaní mäsa

Od hrubého delenia až po paletizáciu – spoločnosť KUKA ponúka automatizačné riešenia pozdĺž celého reťazca tvorby hodnôt pri spracovaní mäsa. Ako dodávateľ s komplexným portfóliom poskytujeme mäsospracujúcim prevádzkam a veľkokapacitným mäsokombinátom podporu v podobe inteligentných robotických systémov.


Čo robí robotická technika pri spracovaní mäsa

Požiadavky na mäsospracujúci priemysel sa každý rok zvyšujú. Automatizačné systémy, ktoré pokrývajúkompletný technologický reťazec spracovania mäsa, sú rozhodujúcim faktorom pri zabezpečovaní vysokej kvality potravín a hygienických noriem, ako aj malej uhlíkovej stopy. Sem patria úlohy, ako je delenie mäsa všetkých živočíšnych druhov, pečiatkovanie, kontrola, ďalšie spracovateľské kroky, ako vkladanie, balenie a paletizácia.

Optimálne systémy pre každý technologický krok v odvetví mäsa

Poskytujeme odvetviu komplexné automatizačné riešenia – v závislosti od potrieb, od príchodu zvieraťa, cez prípravu potravín až po expedovanie paliet do supermarketov.

 • Hrubé delenie

  • Všetky druhy mäsa – hovädzina, jahňacina, bravčovina, hydina – sa najskôr hrubo rozdelia na spracovateľné kusy.
  • Kopytá, nohy, rohy, hlava a chvost sa odstránia. Stroje pri tom prepočítavajú rýchlostí pásov, ako aj hojdanie mäsa a zaručujú tým maximálnu presnosť pri separácii. 
  • Odrezky mäsa sa môžu označiť jatočnými pečiatkami.
  • Pri týchto krokoch spracovania je nevyhnutná inteligentná senzorika.

   

  Naša robotika vo verzii Hygienic Oil (HO) je s ochrannými krytmi na mieru najlepším riešením na manipuláciu so surovým mäsom a ďalšími potravinami:

  • KR QUANTEC HO (nosnosť 120 – 240 kg) so stupňami ochrany do IP67
  • KR IONTEC HO (nosnosť 50 kg) so zvýšenými požiadavkami na ochranu
  • KR CYBERTECH HO (nosnosť 10 – 20 kg), výkonný multifunkčný robot
 • Kontrola

  Pri automatizovanej kontrole nezabalených mäsových výrobkov sa používajú integrovaná kamerová technika a systémy na spracovanie obrazu:

  • Mäso kontroluje kamera.
  • Meraním mramorovania narezaných kusov mäsa sa umožňuje výpočet podielu svaloviny a tuku a presné stanovenie ceny potraviny.
  • Okrem toho sa hľadajú krv, cudzie telesá, zvyšky kostí atď. na čisté ďalšie spracovanie a maximálnu hygienu.
  • Na overenie kvality potraviny sa odoberajú vzorky, aby sa vylúčili najmä choroboplodné zárodky a baktérie.

   

  Používa sa táto robotika:

  • KR AGILUS HM (nosnosť 6 – 11 kg), stroj vo verzii Hygienic Machine na spracovanie surových potravín
 • Spracovanie kusov mäsa

  • Surové mäso sa teraz delí na kusy určené na konzumáciu, resp. balenie.
  • Pri spracovaní hydiny sa spracúvajú celé kurence ako jeden kus, resp. ich jednotlivé časti, ako sú prsia a stehná.
  • Potom sa buď ďalej pripravujú, alebo balia steaky, bravčové rebrá, stehná, rezne atď.

   

  Používa sa táto robotika:

  • KR DELTA HM (nosnosť 3 – 6 kg) a
  • KR AGILUS HM (nosnosť 6 – 11 kg), dva stroje vo verzii Hygienic Machine na priamu manipuláciu so surovými potravinami
  • Väčší robot ako variant Hygienic Oil (HO) s vhodnými ochrannými krytmi
 • Možné ďalšie spracovanie


  Narezané mäsové výrobky spracovávajú vo veľkokapacitných mäsokombinátoch často zamestnanci. Pri tom sa používa napríklad aj ultrazvukové rezanie. Niekoľko príkladov:

  • Mäso sa vloží a/alebo nasunie na ražne.
  • Klobásy sa zavesia do rámov na vyúdenie.
  • Údené salámy sa narežú.
  • Vyseparované zvyšky mäsa sa ďalej spracúvajú na kŕmene zmesi pre zvieratá.
  • Vyrábajú sa alternatívne bielkoviny.

   

  V závislosti od krokov ďalšieho spracovania mäsa sa používajú rôzne roboty HO (Hygienic Oil), ako aj KR AGILUS HM, stroj vo verzii Hygienic Machine, ktorý sa dá použiť pri priamej manipulácii so surovými potravinami.

 • Balenie

  • Roboty zabalia mäso do porcií, napr. na plastové tácky, do zmršťovacích fólií alebo vreciek vyrábaných z hadicového rukávu. Aj uzatvorenie prebieha automaticky.
  • Pri balení hrá dôležitú úlohu najmä estetické vkladanie potravín.
  • Okrem toho sa automaticky realizuje aj korektné etiketovanie pre supermarket.
  • Potom sa balenia vkladajú do kartónov, pričom robot zabezpečuje kompletný proces od zachytenia až po vyrovnanie kartónu.

   

  Používa sa táto robotika:

  stroj vo verzii Hygienic Machine (HM) na balenie surového mäsa:

   

  robotika vo verzii Hygienic Oil (HO) na manipuláciu s už zabalenými potravinami:

  • KR DELTA HO (nosnosť 3 – 6 kg), vysokorýchlostný robot na vysoký výkon,
  • KR AGILUS HO (nosnosť 6 – 11 kg), 

   

  Príklady zákazníkov: Balenie potravín
 • Paletizácia

  V poslednom kroku sa kartóny usporiadajú na paletách a pripravia sa na prepravu do mäsiarní a supermarketov.

  KR QUANTEC PA Arctic umožňuje medzioperačné uskladnenie paliet s potravinami podliehajúcimi skaze, ktoré sú pripravené na prepravu, v chladiarňach – pričom sú okamžite pripravené na dodanie, keď si ich supermarket objedná v krátkou dodacou lehotou.

  Používa sa táto robotika:

  • KR QUANTEC PA (nosnosť 120 – 240 kg), dodávajú sa aj vo verzii Hygienic Oil (HO),
  • KR QUANTEC PA Arctic (nosnosť 120 – 240 kg) na použitie v chladiarenských priestoroch do -30 °C,
  • KR 40 PA (nosnosť 40 kg), na požiadanie aj vo verzii Hygienic Oil

   

  Príklady zákazníkov: Paletizácia potravín

Dokonalosť v oblasti vývoja a servisu

Vysoké požiadavky na kvalitu potravín, zvyšujúce sa výrobné ceny, rastúci nedostatok špecializovaných pracovných síl – výzvy pre spracovateľov mäsa sú rozmanité a odvetvie musí na ne neustále reagovať s novým prístupom. Spoľahnite sa preto na partnera na poli automatizácie, ktorý má dlhoročné skúseností v potravinárskom priemysle.

Naši zákazníci profitujú z vysokej produktivity, nízkych nákladov a vyššej bezpečnosti potravín vďaka reprodukovateľným procesom. Naša globálna prítomnosť a servis 24/7 zaručujú spoľahlivý servis vo všetkých smeroch, a to aj priamo na mieste.

Výhody automatizovaného spracovania mäsa a hydiny


Hygienické roboty

Práca v prostredí všadeprítomných ochranných krytov už nie je potrebná. KR AGILUS HM a KR DELTA HM sú dva stroje vo verzii Hygienic Machine na priamy kontakt so surovými potravinami. Celé portfólio je okrem toho dostupné na dodanie aj vo verzii HO (Hygienic Oil). 

Inteligentná senzorika

Na presné delenie skeletov je potrebné inteligentné snímanie pomocou kamery. Spracovanie 3D obrazu na báze umelej inteligencie, ktoré sa integruje prostredníctvom vhodných rozhraní riadenia, rozpozná neforemné a kývajúce sa časti, ako aj časti v pohybe. 

Vysoký výstup, konzistentná kvalita

Naše roboty pre mäsový priemysel spracúvajú vysoký počet kusov, od 1 000 ošípaných alebo 60 000 kureniec za hodinu, s konštantnou kvalitou. Okrem toho bodujú predovšetkým dosahom nosnosťou.

Všetko z jedného zdroja

Spoločne s integrátormi poskytujeme podporu pri automatizácii výrobných procesov a pri vytváraní nových systémových konceptov. Poradíme na poli senzoriky a ukážeme, ako komplexné systémy ušetria trasy a náklady.

Kompenzácia nedostatku špecializovaných pracovných síl

Vďaka komplexným a hygienickým automatizačným riešeniam sú procesy v mäsospracujúcich prevádzkach a veľkokapacitných mäsokombinátoch naďalej efektívne a hospodárne aj pri nedostatku personálu. Prevzatie ťažkých a zložitých úloh má pri tom pozitívny vplyv na spokojnosť zamestnancov.

Globálne štúdie uskutočniteľnosti

S našimi medzinárodnými aplikačnými centrami staviame na základoch tvorených maximálnou kvalitou. Ponúkajú vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a simulácií v prípravnej fáze a otestovanie nových inžinierskych riešení pre procesy ďalšieho spracovania.

Naše portfólio pozdĺž technologického reťazca 

Jadrom každej automatizácie je robotika. Jej výkon, presnosť a rýchlosť určujú efektívnosť pri spracovaní mäsa. Okrem toho naše systémy etablujú dlhoročné expertné znalosti z priemyslu do ekonomiky mäsa.

V tomto drsnom prostredí musí robotická technológia odolávať najmä mimoriadnej vlhkosti, teplu alebo chladu, napr. v chladných a vlhkých priestoroch. Všetky naše výrobky sú na to navrhnuté s robustnou mechanikou a v nevyhnutnom stupni ochrany IP.

Naše stroje vo verzii Hygienic Machine (HM) sú pripravené na priame použitie so surovými potravinami. Všetky ostatné roboty sú vybavené ochrannými krytmi na mieru.

Malá robotika pre hygienicky citlivé oblasti v primárnom a sekundárnom priemysle

Robotika vo verzii Hygienic Oil na hrubé delenie a balenie 

Prehľad portfólia Hygienic Oil (HO)

Naše roboty vo verzii HO s mazivami NSF H1 spĺňajú vysoké hygienické požiadavky v sekundárnej oblasti mäsového priemyslu.

Paletizácia na vysokej úrovni v mäsospracujúcom priemysle

Chcete automatizovať svoje procesy pri spracovaní mäsa?

Spojte sa s nami. Naši experti na potraviny vám radia a poskytnú vám podporu od naplánovania až po realizáciu. Náš servis pracujúci v režime 24/7 bude pre vás spoľahlivým kontaktným partnerom aj po uvedení do prevádzky.

White Paper (biela kniha) potravinárskeho priemyslu

Prinášame dlhoročné skúsenosti a vyvinuli sme riešenia pre viac ako 1 000 zákazníkov v potravinárskom priemysle. Získajte informácie o tom, ako pre vás kombinujeme robotiku, softvér a servis do balíka na dosiahnutie úspechu. V ôsmich pôsobivých praktických príkladoch vám povieme, ako úspešne realizujeme koncepty od dodania až po expedovanie. 

Bezplatný prístup k riešeniam pre potravinársky priemysel

Stiahnutie White Paper

Aplikácie pre každý druh mäsa – automatizované procesy sa vyplatia 

Bez ohľadu na to, o aké zviera ide pri výrobe mäsa alebo aké pracovné postupy si plánujete – naše priemyselné roboty inteligentne zautomatizujú takmer každý technologický krok, a tým spresnia a zrýchlia proces spracovania:

 

jatočné a deliace procesy,

 • červené mäso (hovädzie, jahňacie),

  • odstránenie kopýt a rohov,
  • delenie hovädziny na štvrtky,
  • posudzovanie kvality mäsa pomocou kamery,

   

 • bravčové mäso,

  • aplikácia jatočných pečiatok,
  • hrubé delenie v hovädzích polovičkách,
  • vkladanie rezňov do misiek so zmršťovacími fóliami,
 • hydinové mäso,

  • kombinovanie pred zmrazením,
  • triedenie kuracích nugetiek,
  • vkladanie ražňov s kuracinou do misiek so zmršťovacími fóliami,

procesy ďalšieho spracovania,

 • párky a šunky,

  • vešanie klobás do sušiacich rámov,
  • nakladanie zrejúcich systémov pre šunky typu Ibérico,
  • ukladanie krúžkov klobás na sendviče,
 • alternatívne bielkoviny,

  • spracovanie múky z hmyzu,
  • manipulácia s burgermi,
  • paletizácia rastlinných mrazených výrobkov.
 • krmivá,

  • balenie krmív,
  • nakladanie a vykladanie autoklávov,
  • paletizácia obalov s krmivami.

Systémoví integrátori blízko vás

Či už ide o poradenstvo, optimalizáciu, implementáciu alebo rýchly servis – naši integrátori vás podporia priamo na mieste.