Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA Sunrise.OS Med 2.6: nejnovější generace softwaru pro lehkého robota - LBR Med - v lékařství

Seznamte se s nejnovější generací softwaru KUKA Sunrise.OS Med 2.6 pro robota LBR Med, což je certifikovaný lehký robot pro použití v lékařství. Tento software nabízí výrobcům zdravotnických prostředků širokou škálu funkcí pro programování a konfigurování sofistikovaných robotických aplikací v lékařství.

24. března 2022


Objektově orientované programování nové generace softwaru - KUKA Sunrise.OS Med 2.6 - je založeno na systémech Java 8 a Windows 10 a umožňuje tak rychlé zprovoznění lehkého robota LBR Med, který lze použít pro různé lékařské aplikace. Propojení řídicího systému robota s individuálním hardwarem a softwarem zákazníka zajišťují různá rozhraní.

Bezpečnost je prioritou

Bezpečnost je samozřejmě velmi důležitá, zejména v lékařských aplikacích.
Síly působící na robota, rychlost a také poloha ramena robota v pracovní oblasti lze sledovat pomocí speciálních bezpečnostních funkcí na hardwarové i softwarové straně. Tyto vlastnosti pomáhají výrobcům lékařských robotů zajistit bezpečnost v jejich aplikacích.

Aplikace LBR Med Medical Robotics

Maximální komfort při manipulaci


KUKASunrise.FRI Med

Volitelnou komfortní funkcí při vývoji lékařského produktu založeného na modelu LBR Med je komunikace v reálném čase (KUKA Sunrise.FRI Med) s řídicím systémem robota. Komunikace v reálném čase je zejména v lékařství velmi důležitá. Operace lze tak velmi přesně plánovat na základě různých zobrazovacích metod, což je umožněno například řízením každé jednotlivé osy robota.

KUKASunrise.Servoing

Pomocí KUKA Sunrise.Servoing Med je možné měnit naprogramovaný pohyb robota, například z určitých bodů na plynulou dráhu. Tato speciální vlastnost se využívá mimo jiné při respirační kompenzaci. Robota lze naprogramovat tak, aby během zásahu reagoval na nepravidelné dýchání pacienta a prováděl jej plynule a bez přerušení.

KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med

Volitelný balíček KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med umožňuje našim zákazníkům vysoce přesné ruční vedení robota LBR Med a zároveň omezování určitých pohybů a stupňů volnosti robota. Tuto funkci využívají mimo jiné naši partneři v chirurgii. Robot podporuje lékaře při přesném zavádění jehel během biopsie.

KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med

Zvýšená tuhost robota LBR Med v polohovém řízení umožňuje lékařské aplikace pro snížené užitečné zatížení a definované pracovní prostory. Tyto aplikace robota se používají v oblasti chirurgie a ortopedie. Pokud má robot vrtat například kost, pak musí mít určitou tuhost a nesmí být silově poddajný. V tomto případě je možné robota LBR Med prostřednictvím KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med naprogramovat tak, aby byl méně citlivý na vnější vlivy, jako jsou kolize. Kompenzační pohyb kolize tak může být potlačen.

Proč přejít na KUKA Sunrise.OS Med 2.6?

Systémový software nyní nabízí uživatelsky přívětivého programového editora. Kromě toho si naši partneři mohou přikoupit další volitelné, vysoce výkonné komfortní funkce. Kombinací KUKA Sunrise.OS Med 2.6 a aplikačního softwaru našich partnerů mohou lékařům poskytnout přesného, bezpečného, multifunkčního a robotického pomocníka pro širokou škálu zákroků a pomoci tak utvářet budoucnost medicíny.

S přechodem na KUKA Sunrise.OS Med 2.6 zahajují budoucnost lékařské technologie. Žádná jiná robotická platforma nenabízí tolik aplikačních možností jako LBR Med s příslušným softwarem. Systémový software není jen dalším krokem ve vývoji, ale představuje platformu budoucnosti. Kromě kontinuálního poskytování dalších nových funkcí zaujme rychlejšími aktualizacemi. Nový software KUKA Sunrise.OS Med 2.6 navíc splňuje nezbytné požadavky pro integraci do zdravotnického produktu: IEC 62304:2006 (první vydání) + A1:2015.

Komunikace v reálném čase, přesné ruční vedení, zvýšená tuhost – nic z toho nepředstavuje pro LBR Med problém díky nejnovější generaci systémového softwaru KUKA Sunrise.OS Med 2.6.

Axel Weber, viceprezident oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Medical Robotics