Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

Robot w komorze płuczącej w przemyśle motoryzacyjnym

W zakładzie BMW Group w Dingolfing stosowany jest robot KUKA typu KR 120 R2100 nano F exclusive. Robot z rodziny KR QUANTEC nano doprowadza podzespoły do urządzeń rozpylających dysz czyszczących. Jest przy tym narażony na działanie środków do oczyszczania zawierających dodatki chemiczne, wysokich temperatur i ciśnienia mycia.


Ze względu na swą wytrzymałość i elastyczność KR QUANTEC nano F exclusive mógł zostać zintegrowany w już istniejący zautomatyzowany łańcuch procesów. Tam doprowadza on podzespoły o odmiennych geometriach do czyszczenia mediów do obróbki i zanieczyszczeń, które mogą wystąpić w trakcie procesu produkcji. Realizacja tego przedsięwzięcia została powierzona firmom Schnupp GmbH & Co. Hydraulik KG i WK Systemtechnik GmbH & Co. KG.

Robot KUKA do dużych obciążeń czyści podzespół w pięciu krokach

Podczas pierwszej czynności roboczej KR QUANTEC nano F exclusive podnosi podzespół od wlotu za pomocą specjalnego chwytaka wielofunkcyjnego. Krok drugi polega na czyszczeniu pustej przestrzeni w podzespole. W tym celu jest on przez robota doprowadzany do czyszczenia wnętrza z dokładnością co do milimetra. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych to trzecia czynność robocza. Potem następuje neutralizacja wnętrza podzespołu przez cewkę VE. W ramach ostatniej czynności robot odkłada podzespół na wylotową jednostkę transportową. Przed wyjechaniem z komory płuczącej jest ona tam jeszcze płukana z zewnątrz.
Trumpf gwarantuje elastyczność: robot myjący KUKA w zautomatyzowanej produkcji.

Robot stawia czoła wodzie i wysokim temperaturom

Zazwyczaj środowisko KR 120 R2100 nano F exclusive nie jest odpowiednie dla robotów przemysłowych. Powód: robot ma styczność z dużymi ilościami wody, do których dodawane są alkaliczne środki czyszczące o stężeniu do 3%. Oprócz tego w komorze płuczącej panują temperatury 60° C i wyższe, co prowadzi do wytwarzania znacznych ilości pary wodnej.
Robot myjący KUKA z rodziny KR QUANTEC nano stawia czoła niesprzyjającym okolicznościom.

Robot chroniony przez szczególne mechanizmy

By uniknąć uszkodzeń robota KUKA spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych zastosowano szczególne mechanizmy ochronne: posiada on kompletne kapsułkowanie układu mechanicznego oraz wykorzystuje sprężone powietrze w wewnętrznych elementach układu mechanicznego. Zestaw kabli jest umieszczony w całości wewnątrz. Poza tym powierzchnia ochronna jest odporna na ługi, kwasy i korozję. Dzięki swym mechanizmom robot spełnia postanowienia obowiązujące dla klasy ochronnej IP69.

Czyszczenie podzespołów w komorze płuczącej w trudnych warunkach

Robot myjący KUKA czyści podzespoły w komorze płuczącej.

Elastyczność przemawia za robotem myjącym marki KUKA

Kolejną zaletą robota KUKA jest jego wysoka elastyczność oraz krótkie czasy taktowania. W ten sposób można ograniczyć czas trwania całego mycia do 45 sekund i obsługiwać podzespoły różnej wielkości. Wymagane czasy taktowania i odmienne geometrie podzespołów są możliwe tylko dzięki temu specjalnemu wykonaniu robota. Instalacja sprawdziła się od momentu jej uruchomienia latem 2015 r. Obecnie pojawiają się już kolejne zapytania o możliwość automatyzacji dalszych procesów czyszczenia za pomocą instalacji czyszczącej robota.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.