Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Usługi wspomagające transformację cyfrową

Cyfrowe usługi KUKA oferują idealnie dopasowane rozwiązania odpowiadające specyficznym wymogom Smart Factory. Od symulacji instalacji i robotów, poprzez monitorowanie i indywidualne analizy danych, aż po wsparcie techniczne: poprzez nasze usługi cyfrowe wspieramy użytkownika, aby produkcja w jego zakładzie stawała się bardziej przejrzysta i wydajna.


Kompleksowe i wydajne

Bez względu na to, czy chodzi o planowanie instalacji, jej uruchomienie i monitorowanie, optymalizację bieżącej pracy czy czynne wsparcie: nasze usługi cyfrowe dotyczą wszystkich ogniw łańcucha wartości.

Dzięki odpowiednim usługom można zoptymalizować flotę robotów, a także zarządzanie, konserwację i bezpieczeństwo instalacji. Usługi zapewniają natychmiastowe wykrywanie i skuteczną eliminację błędów. Użytkownik każdorazowo otrzymuje ważne powiadomienia, może uzyskać jednoznaczny wgląd w stan instalacji, a w razie potrzeby także dostęp zdalny. W szczególności zwiększa to efektywność, ponieważ skorzystanie z właściwej usługi zapewnia produktywność systemu, uwalnia potencjał ulepszeń i w ten sposób zwiększa ogólną wydajność.

Wszechstronny asortyment usług cyfrowych KUKA

Nasz asortyment obejmuje wszystkie obszary doświadczenia klienta (Customer Journey)

Roboty w skrócie – dzięki KUKA iiQoT

KUKA iiQoT to nasza centralna platforma IIoT („Industrial Internet of Things”, czyli przemysłowy internet rzeczy) przeznaczona dla wszystkich robotów: rejestruje w sposób ciągły wszystkie dane dotyczące stanu, zarówno sprzętu i oprogramowania, jak i układu sterowania. Dzięki temu firmy są stale doskonale poinformowane o stanie swojej floty robotów, ale również o stanie i efektywności każdego robota. Dzięki pulpitom z możliwością indywidualnego dostosowania można odpowiednio wcześnie wykrywać problemy i szybko je rozwiązywać. Pomaga przy tym integracja ze środowiskiem programistycznym KUKA. Dzięki zarządzaniu instalacją, powiadomieniom push, zarządzaniu procesem konserwacji i monitorowaniu stanu (Condition Monitoring) można już dziś znacznie zwiększyć wydajność pracy instalacji. Ekspertyza spółki zależnej IoT Device Insight jest wykorzystywana do dostarczania najnowocześniejszego oprogramowania i generowania maksymalnej wartości dodanej z danych.

Dowiedz się więcej o KUKA iiQoT.

Zawsze szybko poinformowany dzięki KUKA iiQoT.

Bezpieczeństwo planowania dzięki KUKA.Sim

KUKA.Sim to inteligentne oprogramowanie do symulacji stworzone przez KUKA. Dzięki nim firmy mogą tworzyć i symulować zastosowania robotów KUKA w swoich modułach lub instalacjach produkcyjnych jeszcze przed właściwym uruchomieniem instalacji. Zaprogramowane offline sekwencje ruchów robota są wyświetlane w czasie rzeczywistym, a następnie analizowane i optymalizowane pod kątem czasów taktowania. Za pomocą funkcji, takich jak test osiągalności i rozpoznawanie kolizji, można upewnić się, że programy robota i schematy pracy modułów rzeczywiście zostaną zrealizowane.
Dane są przy tym całkowicie spójne: to, co dzieje się w symulacji, zostanie zrealizowane także w rzeczywistości. Korzyści dla firm: Można nie tylko lepiej i elastyczniej planować nową produkcję. Można ją również przetestować i zoptymalizować, zanim instalacja zostanie w ogóle zlecona. KUKA.Sim zapewnia maksymalne bezpieczeństwo planowania przy minimalnych kosztach.

Dowiedz się więcej o KUKA.Sim.

Od symulacji do rzeczywistości: KUKA.Sim zapewnia maksymalne bezpieczeństwo planowania.

Monitorowanie przy użyciu KUKA VCS Monitoring

Za pomocą KUKA VCS (Visual Comissioning System) można optymalizować linie produkcyjne i montażowe: Narzędzie do monitorowania rejestruje i przetwarza zautomatyzowane sygnały ze sterowników PLC i robotów oraz prezentuje je w przejrzysty sposób. Dzięki temu firmy mogą obserwować i oceniać wszystkie ważne parametry instalacji, aby następnie dokonać odpowiednich optymalizacji.

KUKA VCS sprawia, że złożone procesy stają się przejrzyste i kontrolowane.

Połączenie z siecią przy użyciu KUKA.DeviceConnector

Roboty KUKA dostarczają wiele cennych danych, na przykład komunikaty o stanie, profile ruchu lub wartości diagnostycznych. KUKA.DeviceConnector (KDC) szybko i łatwo udostępnia te dane do różnych zastosowań, niezależnie od tego, czy chodzi o cyfrowe produkty i usługi KUKA, czy też indywidualne zastosowania klientów, zarówno w chmurze, jak i w lokalizacji.

KDC przekazuje dane do ustrukturyzowanego, znormalizowanego modelu danych OPC UA i komunikuje się za pośrednictwem OPC UA z przetwarzaniem brzegowym lub chmurą. Ponadto może komunikować się bezpośrednio, bez użycia dodatkowego sprzętu, przy użyciu protokołu MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) z chmurą KUKA lub chmurą klienta.

Następnie informacje są analizowane i przetwarzane. Można je wykorzystać na przykład do zarządzania zasobami, komunikacji, usuwania błędów, monitorowania stanu lub diagnostyki. W ten sposób firmy mogą rozpoznawać i eliminować wąskie gardła w instalacji i unikać awarii podczas produkcji dzięki funkcjom monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej, zwiększając w ten sposób produktywność instalacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o komunikaty o stanie, profile ruchu czy wskaźniki diagnostyczne: KDC udostępnia wszystkie dane.

Wsparcie w postaci zdalnego serwisu KUKA

Jednym z największych wyzwań w produkcji są przestoje i usterki instalacji lub robotów. Każde opóźnienie usunięcia problemu to dodatkowy koszt. Dlatego nasi certyfikowani serwisanci obsługujący zdalny serwis KUKA są zawsze szybko gotowi do działania: Dzięki bezpiecznemu i zaszyfrowanemu połączeniu VPN i kompaktowemu KUKA.ConnectivityBox widać, co dzieje się w lokalizacji. Można uzyskać dostęp do układu sterowania w czasie rzeczywistym i bardzo szybko dowiedzieć się, gdzie leży problem i jak można go usunąć. Przeważnie nie jest już konieczny długi dojazd ani interwencja na miejscu.

Dowiedz się więcej o naszym zdalnym serwisie.

Zdalny serwis jest zawsze do dyspozycji.

Oszczędność czasu dzięki KUKA Xpert

KUKA Xpert to nasza cyfrowa baza wiedzy. Serwisanci, planiści, programiści, operatorzy i technicy odpowiedzialni za rozruch znajdą tutaj obszerne informacje techniczne, objaśnienia i instrukcje, dotyczące produktów KUKA za pomocą których można samodzielnie i szybko rozwiązać liczne problemy.

Dowiedz się więcej o KUKA Xpert.

W cyfrowej bazie danych KUKA Xpert można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat naszych produktów.