Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Usługi wspomagające transformację cyfrową

Cyfrowe usługi KUKA oferują idealnie dopasowane rozwiązania odpowiadające specyficznym wymogom Smart Factory. Od symulacji instalacji i robotów, poprzez monitorowanie i indywidualne analizy danych, aż po wsparcie techniczne: poprzez nasze usługi cyfrowe wspieramy użytkownika, aby produkcja w jego zakładzie stawała się bardziej przejrzysta i wydajna.


Kompleksowe i wydajne

Bez względu na to, czy chodzi o planowanie instalacji, jej uruchomienie i monitorowanie, optymalizację bieżącej pracy czy czynne wsparcie: nasze usługi cyfrowe dotyczą wszystkich ogniw łańcucha wartości.

Dzięki odpowiednim usługom można zoptymalizować flotę robotów, a także zarządzanie, konserwację i bezpieczeństwo instalacji. Usługi zapewniają natychmiastowe wykrywanie i skuteczną eliminację błędów. Użytkownik każdorazowo otrzymuje ważne powiadomienia, może uzyskać jednoznaczny wgląd w stan instalacji, a w razie potrzeby także dostęp zdalny. W szczególności zwiększa to efektywność, ponieważ skorzystanie z właściwej usługi zapewnia produktywność systemu, uwalnia potencjał ulepszeń i w ten sposób zwiększa ogólną wydajność.

Wszechstronny asortyment usług cyfrowych KUKA

Nasz asortyment obejmuje wszystkie obszary doświadczenia klienta (Customer Journey)

Roboty w skrócie – dzięki KUKA iiQoT

KUKA iiQoT to nasza centralna platforma IIoT („Industrial Internet of Things”, czyli przemysłowy internet rzeczy) przeznaczona dla wszystkich robotów: rejestruje w sposób ciągły wszystkie dane dotyczące stanu, zarówno sprzętu i oprogramowania, jak i układu sterowania. Dzięki temu firmy są stale doskonale poinformowane o stanie swojej floty robotów, ale również o stanie i efektywności każdego robota. Dzięki pulpitom z możliwością indywidualnego dostosowania można odpowiednio wcześnie wykrywać problemy i szybko je rozwiązywać. Pomaga przy tym integracja ze środowiskiem programistycznym KUKA. Dzięki zarządzaniu instalacją, powiadomieniom push, zarządzaniu procesem konserwacji i monitorowaniu stanu (Condition Monitoring) można już dziś znacznie zwiększyć wydajność pracy instalacji. Ekspertyza spółki zależnej IoT Device Insight jest wykorzystywana do dostarczania najnowocześniejszego oprogramowania i generowania maksymalnej wartości dodanej z danych.

Dowiedz się więcej o KUKA iiQoT.

Zawsze szybko poinformowany dzięki KUKA iiQoT.

Bezpieczeństwo planowania dzięki KUKA.Sim

KUKA.Sim to inteligentne oprogramowanie do symulacji stworzone przez KUKA. Dzięki nim firmy mogą tworzyć i symulować zastosowania robotów KUKA w swoich modułach lub instalacjach produkcyjnych jeszcze przed właściwym uruchomieniem instalacji. Zaprogramowane offline sekwencje ruchów robota są wyświetlane w czasie rzeczywistym, a następnie analizowane i optymalizowane pod kątem czasów taktowania. Za pomocą funkcji, takich jak test osiągalności i rozpoznawanie kolizji, można upewnić się, że programy robota i schematy pracy modułów rzeczywiście zostaną zrealizowane.
Dane są przy tym całkowicie spójne: to, co dzieje się w symulacji, zostanie zrealizowane także w rzeczywistości. Korzyści dla firm: Można nie tylko lepiej i elastyczniej planować nową produkcję. Można ją również przetestować i zoptymalizować, zanim instalacja zostanie w ogóle zlecona. KUKA.Sim zapewnia maksymalne bezpieczeństwo planowania przy minimalnych kosztach.

Dowiedz się więcej o KUKA.Sim.

Od symulacji do rzeczywistości: KUKA.Sim zapewnia maksymalne bezpieczeństwo planowania.

Monitorowanie przy użyciu KUKA VCS Monitoring

Za pomocą KUKA VCS (Visual Comissioning System) można optymalizować linie produkcyjne i montażowe: Narzędzie do monitorowania rejestruje i przetwarza zautomatyzowane sygnały ze sterowników PLC i robotów oraz prezentuje je w przejrzysty sposób. Dzięki temu firmy mogą obserwować i oceniać wszystkie ważne parametry instalacji, aby następnie dokonać odpowiednich optymalizacji.

KUKA VCS sprawia, że złożone procesy stają się przejrzyste i kontrolowane.

Połączenie z siecią przy użyciu KUKA.DeviceConnector

Roboty KUKA dostarczają wiele cennych danych, na przykład komunikaty o stanie, profile ruchu lub wartości diagnostycznych. KUKA.DeviceConnector (KDC) szybko i łatwo udostępnia te dane do różnych zastosowań, niezależnie od tego, czy chodzi o cyfrowe produkty i usługi KUKA, czy też indywidualne zastosowania klientów, zarówno w chmurze, jak i w lokalizacji.

KDC przekazuje dane do ustrukturyzowanego, znormalizowanego modelu danych OPC UA i komunikuje się za pośrednictwem OPC UA z przetwarzaniem brzegowym lub chmurą. Ponadto może komunikować się bezpośrednio, bez użycia dodatkowego sprzętu, przy użyciu protokołu MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) z chmurą KUKA lub chmurą klienta.

Następnie informacje są analizowane i przetwarzane. Można je wykorzystać na przykład do zarządzania zasobami, komunikacji, usuwania błędów, monitorowania stanu lub diagnostyki. W ten sposób firmy mogą rozpoznawać i eliminować wąskie gardła w instalacji i unikać awarii podczas produkcji dzięki funkcjom monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej, zwiększając w ten sposób produktywność instalacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o komunikaty o stanie, profile ruchu czy wskaźniki diagnostyczne: KDC udostępnia wszystkie dane.

Wsparcie w postaci zdalnego serwisu KUKA

Jednym z największych wyzwań w produkcji są przestoje i usterki instalacji lub robotów. Każde opóźnienie usunięcia problemu to dodatkowy koszt. Dlatego nasi certyfikowani serwisanci obsługujący zdalny serwis KUKA są zawsze szybko gotowi do działania: Dzięki bezpiecznemu i zaszyfrowanemu połączeniu VPN i kompaktowemu KUKA.ConnectivityBox widać, co dzieje się w lokalizacji. Można uzyskać dostęp do układu sterowania w czasie rzeczywistym i bardzo szybko dowiedzieć się, gdzie leży problem i jak można go usunąć. Przeważnie nie jest już konieczny długi dojazd ani interwencja na miejscu.

Dowiedz się więcej o naszym zdalnym serwisie.

Zdalny serwis jest zawsze do dyspozycji.

Oszczędność czasu dzięki KUKA Xpert

KUKA Xpert to nasza cyfrowa baza wiedzy. Serwisanci, planiści, programiści, operatorzy i technicy odpowiedzialni za rozruch znajdą tutaj obszerne informacje techniczne, objaśnienia i instrukcje, dotyczące produktów KUKA za pomocą których można samodzielnie i szybko rozwiązać liczne problemy.

Dowiedz się więcej o KUKA Xpert.

W cyfrowej bazie danych KUKA Xpert można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat naszych produktów.

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie