Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Usługi Plan and Select

Od początkowego pomysłu do gotowej koncepcji – doradzamy podczas wyboru, planowania i symulacji systemów robotów, kładąc tym samym podwaliny pod udaną automatyzację.


Doskonale zaplanowana automatyzacja dzięki specjalistycznej wiedzy KUKA

Od wyboru robota po symulację

Skuteczna automatyzacja robotów opiera się na optymalnym doborze odpowiednich typów i modeli robotów oraz zastosowaniu odpowiednich technologii dla danej instalacji. Nasi eksperci planują i weryfikują koncepcje rozwiązań poprzez studia wykonalności, produkcję prototypów i symulacje – zmniejszając w ten sposób ryzyko i skracając czasy planowania.

Aby przekształcić zarówno pomysł na automatyzację, jak i wymagania klienta w gotową koncepcję realizacji przy niewielkim nakładzie czasu, wysiłku i kosztów, oferujemy wsparcie podczas projektowania instalacji za pomocą odpowiednich produktów serwisowych.

Specjalistyczne planowanie, odpowiednia technologia robotów. Zalety:

Skorzystaj z naszych usług planowania, aby zoptymalizować zautomatyzowaną produkcję. 

 • Zmniejszone ryzyko

  Mniejsze ryzyko związane z planowaniem i unikaniem kosztów podstawowych podczas przeprojektowania
 • Szybszy start

  Dokładne symulacje zapewniające szybkie uruchomienie i rozruch
 • Większy poziom bezpieczeństwa

  Wysokie bezpieczeństwo produkcji i krótkie czasy przestojów, nawet w przypadku małych modułów robotów 
 • Wzrost obrotów

  Większy wzrost dzięki optymalnemu wykorzystaniu technologii automatyzacji

Indywidualne usługi planowania i symulacji systemów robotów

Właściwy dobór robota i technologii

Dzięki swoim centrom aplikacyjnym i technicznym na całym świecie KUKA oferuje możliwość przetestowania wykonalności projektów automatyzacji. Podczas montażu testowane są odpowiednie komponenty dla systemu robota oraz sprawdzane są ewentualne dodatki do oprogramowania. 

 • Testy aplikacji przez ekspertów ds. aplikacji
 • Walidacja procesów z rzeczywistymi technologiami i systemami robotów
 • Dokumentowanie i obliczanie rentowności
 • Programowanie do szybkich studiom wykonalności
 • Rozwój interfejsów dla technologii robotów KUKA lub produktów i instalacji innych producentów
Jeszcze przed etapem planowania zapewniamy właściwy dobór komponentów i możemy sprawdzić krytyczne aspekty aplikacji. Pozwala to identyfikację potencjalnych zagrożeń i określenie działań służących długofalowemu zmniejszeniu ryzyka.

Indywidualna integracja różnych komponentów systemu

Pomagamy w tworzeniu oprogramowania i interfejsów do pełnej integracji sprzętu KUKA lub sprzętu innych firm.

 • Force Torque Control: Integracja czujników i układów czujników w celu automatyzacji całego portfolio robotów
 • Interfejsy: Interfejsy dla produktów innych firm np. z KUKA EthernetKRL lub RSI
 • 2D/3D Vision: Integracja systemów wizyjnych 2D i 3D z podajnikiem i przenośnikiem
 • Kinematyka specjalna: Integracja specjalnej kinematyki, silników lub urządzeń
Oferujemy doradztwo i wsparcie podczas konfiguracji i integracji robotów z istniejącymi modułami produkcyjnymi.

Cyfrowa kopia instalacji produkcyjnej

W fazie planowania eksperci ds. symulacji testują pomysł na automatyzację w kompleksowej symulacji 3D przy użyciu oprogramowania do symulacji KUKA.Sim.

 • Schemat i projekt modułów robotów i kompleksowych instalacji
 • Testowanie wykonalności indywidualnych rozwiązań z zakresu robotyki
 • Symulacja dostępności
 • Obliczanie czasu taktu, optymalizacja czasu taktu
 • Programowanie offline
Dzięki opracowaniu modelu i symulacji instalacji robotów można z wyprzedzeniem przeanalizować i zoptymalizować ich działanie w różnych scenariuszach. Takie podejście znacznie zwiększa bezpieczeństwo planowania.

Indywidualne koncepcje bezpieczeństwa dla robotów i instalacji

Podczas planowania lub modernizacji instalacji robotów kluczowe znaczenie ma opracowanie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, która zapewni zarówno ochronę pracowników, jak i efektywną i rentowną pracę systemu. Oferujemy wsparcie we wszystkich fazach projektu dzięki kompleksowym usługom bezpieczeństwa – od planowania aż po aktualną eksploatację. 

 • Safety Simulation: Symulacja aplikacji w fazie planowania
 • Wizyty na miejscu w celu wsparcia produkcji 
 • Koncepcje bezpieczeństwa MRK dla bezpiecznej współpracy robota i pracowników
 • Dokumentowanie konfiguracji zabezpieczeń i pomiarów
 • Opracowanie konfiguracji zabezpieczeńdla istniejących instalacji z biegiem czasu
KUKA Safety Services pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i maszynom w instalacji robota.

Symulacja zastępuje całe planowanie: od projektowania procesu, poprzez wizualizację przepływów materiałów i wąskich gardeł, aż po kod PLC

Rejestrowanie rzeczywistych procesów na modelach i ich symulacja numeryczna są niezbędne, aby bezpiecznie zintegrować roboty z procesami produkcyjnymi.

Potrzebujesz natychmiastowego wsparcia technicznego?

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem serwisu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Wszystkie usługi serwisowe dla robotów i maszyn KUKA na portalu klienta my.KUKA

Skontaktuj się z nami już teraz!