เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยสมาชิกสิบสองคน โดยที่มีสมาชิกหกคนที่ได้รับเลือกจากการประชุมสามัญและสมาชิกอีกหกคนได้รับเลือกตามกฎหมายการตัดสินใจร่วม

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะเลือกประธานหนึ่งคนและรองประธานอย่างน้อยหนึ่งคนจากสมาชิก การคัดเลือกจะมีขึ้นสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษากลุ่มนี้ซึ่งได้รับเลือก หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้ลาออกจากคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาในระหว่างวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องดำเนินการคัดเลือกใหม่แทนสมาชิกที่ลาออกทันที

หลังการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มพนักงานเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 และตัวแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของบริษัทขึ้นสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งจนกว่าจะสิ้นสุดการประชุมสามัญตามระเบียบการในปี 2566

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะจัดตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 27 วรรค 3 ของกฎหมายการตัดสินใจร่วม คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสามารถจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมจากสมาชิกและกำหนดภารกิจและอำนาจหน้าที่ของพวกเขาได้ คณะกรรมการสามารถถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจได้เช่นกันตราบใดรับอนุญาตตามกฎหมาย

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้