Vyberte si svou polohu:

Země

Systém typu Pick and Place: Robot KUKA pokládá trubky do správné dráhy

Za účelem další automatizace výroby kancelářského nábytku ve firmě Sedus Stoll AG vyvinula firma Trafö Förderanlagen GmbH & Co. KG robota Pick and Place: KR QUANTEC přebírá automatizovanou nakládku trubkového laseru. Tím maximalizuje účinnost výrobního zařízení.


Firma Sedus Stoll AG vyrábí od roku 1871 velmi kvalitní kancelářský nábytek. Firma je po celém světě známá díky první otočné židli s pružením v otočném sloupku, tak zvaným „pružinovým otáčením“. S cílem zvýšit automatizaci výroby koncipovala firma Trafö Förderanlagen GmbH & Co. KG systém typu Pick and Place s individuálně upraveným softwarem. Robot KUKA, KR QUANTEC typu KR270 R2700 ultra, přitom slouží jako spojovací článek: Nakládá trubkový laser, který byl až dosud osazován ručně, plně automatizovaně materiálem ze skladu. Při implementaci mohla firma Trafö čerpat ze svých dlouholetých zkušeností poskytovatele plně automatizovaných skladových systémů a logistických řešení.

KUKA KR QUANTEC zajišťuje automatizovanou nakládku trubkového laseru. (c) Fotoatelier Bernhard e.K.

Automatizovaná nakládka trubkového laseru je perfektně upravena na dané podmínky.

„Zvláštností na robotu Pick and Place je to, že osazuje laser jednotlivými trubkami,“ říká Ulrich Neckermann, vedoucí prodeje DACH ve firmě Trafö. „Ruční nakládka odpadá.“ Pro strojní zařízení vyvinula firma Trafö speciální software. Díky němu všechny do tohoto kroku zapojené komponenty spolu vzájemně komunikují. Digitální výrobní plány určují, s kterými typy trubek má být laser plně automatizovaným způsobem naložen. Materiál je organizován přes tablet ze skladu s dlouhým zbožím. Skladový systém dodává objednané trubky pomocí přepravního zařízení, které vede ze skladu k robotu a odtud k laseru, v systémových kazetách k robotické buňce. V kazetách, které jsou nahoře otevřené, jsou většinou uloženy různé typy trubek. Pro zajištění detekce objektu je robot vybaven 3D detekčním systémem.

Robot Pick and Place s integrovanou detekcí objektu

Výrobní plán určuje, která trubka má být v trubkovém laseru obrobena. Podle dat robot naskenuje pomocí integrovaného 3D skeneru obsah systémové kazety. Takto je pomocí detekce objektu identifikována požadovaná trubka. Robot je vybaven dvěma vakuovými chapači. Jeden je určen pro trubky kruhového průřezu, ten druhý pro trubky hranatého průřezu. Robot vybere vhodný nástroj a z kazety odebere příslušnou trubku. Přitom upraví úhel sklonu chapače podle polohy trubky. Pokud se uchycení nezdaří hned, proběhne nové uchopení. To zaručuje spolehlivý průběh i v situaci, kdy trubky leží napříč nebo jsou vzpříčené. Robot uchopí trubku, zvedne ji a položí na přepravní dráhu, která ji dopraví k uchopovacímu zařízení laseru.

Detekce objektu pomocí 3D skeneru umožňuje spolehlivé uchopení trubky. (c) Fotoatelier Bernhard e.K.

Plně automatizovaná nakládka zvyšuje účinnost výrobního zařízení

Díky automatizované nakládce trubkového laseru se podařilo výrazně zvýšit ekonomičnost výroby. Jednak odpadají manuální zásahy při nakládce, jednak lze díky preciznímu, automatizovanému přísunu materiálu dosáhnout maximálního vytížení laseru. Díky robotu Pick and Place může být laserové zařízení osazováno ve vícesměnném provozu v intervalu kratším než jedna minuta. Výhody jsou o to viditelnější zejména tehdy, pokud během pracovního dne dochází ve výrobě k časté výměně materiálu.


Robotická buňka přináší výrazné ulehčení práce a zrychluje výrobní proces. Laserové zařízení nyní může fungovat bez obsluhy ve vícesměnném provozu.

Ulrich Neckermann, vedoucí prodeje DACH ve firmě Trafö Förderanlagen GmbH & Co. KG

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.