Kies uw locatie:

Land

Onderzoeksprojecten

KUKA levert robotgebaseerde technologieën aan de medische sector en neemt door samenwerkingen met hogescholen en universiteiten actief deel aan de technologische vooruitgang van de medische robotica.


Coöperaties en projecten zijn belangrijke motoren voor innovatie. Daarom engageren wij ons voor talrijke projecten binnen de medische robotica en zorgen samen met onze partners voor sleuteltechnologieën in deze groeimarkt. KUKA neemt momenteel deel aan de volgende onderzoekssamenwerkingen:

MURAB: verbeterde borstkankerdiagnostiek door assisterende robotsystemen

KUKA werkt in het Europese onderzoeksproject MURAB samen met partners aan een verbeterde diagnostiek voor borstkanker en spierziektes. Als er na een borstkankerscreening een verdenking optreedt, dan wordt door een biopsie het verdachte weefsel weggenomen en verder onderzocht. Hierbij is het belangrijk dat het betrokken areaal wordt getroffen. In het project is het mogelijk om met een combinatie van MRI-beeldvorming en ultrasoon geluid nauwkeurig de doelpositie te bereiken. De KUKA robot positioneert de ultrasone sonde en richt de biopsie-naald op de laesie zodat de arts de naald nauwkeurig kan inbrengen. Het is het doel om de procedure voor de betrokkene eenvoudiger en veilig te maken. 

Met de flexibele arm van de KUKA lichtgewicht robot is een betere borstkankerdiagnostiek mogelijk

HaiLeg: gevoelige beendrukker voor complexe kniemodellen

In het onderzoeksproject HaiLeg (High articulated intelligent Leg) van de Duitse Sporthochschule Köln fungeert een KUKA robot als gevoelige beendrukker voor orthopedische analyses. Hierbij drukt de patiënt zijn voet tegen een drukgevoelige plaat. De verzamelde bewegingsgegevens worden in realtime naar de computer overgedragen en van daaruit verder verwerkt. Uit de resulterende krachtmomenten en spierkracht kan er een biomechanisch model van de knie worden opgesteld.

In realtime naar het biomechanische kniemodel: een KUKA robot dient als gevoelige beendrukker

M²INT: minimaal-invasieve behandeling van tumoren op moleculair niveau

Om een zekere diagnose voor kankerpatiënten te verkrijgen, worden biopsieën uitgevoerd. Dit betekent dat er op een vooraf vastgelegde plaats een stukje weefsel wordt weggenomen. Bij patiënten met verschillende verspreide metastasen kan deze procedure echter lastig zijn. Het door het BMBF (Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek) ondersteunde project heeft als doel om, nadat de oligogemetastaseerde patiënt met succes is gediagnostiseerd, de tumoren op moleculair niveau minimaal-invasief te behandelen.

Hiervoor werkt de arts samen met de robot: Nadat met een 3D-röntgensysteem de plaats voor de punctie is gelokaliseerd, nadert de robot voorzichtig deze plaats met een biopsie-naald. Hierbij geleidt de arts de robot met zijn hand. De punctie zelf wordt door de arts samen met de robot uitgevoerd. Deze nieuwe methode moet de bij elke metastase te herhalen procedure vereenvoudigen en versnellen. Dit zorgt voor verlichting van het OP-team en dus ook voor de patiënt.

De gevoelige KUKA lichtgewicht robot kan door het mobiele platform gemakkelijk ad hoc in de operatiezaal worden geïntegreerd

STIMULATE: Mens-robot-samenwerking in strijd tegen kankercellen

In het Solution Centre for Image Guided Local Therapies (STIMULATE) worden de operaties van de toekomst met behulp van KUKA robots al gedemonstreerd: De hybride operatiezaal bestaat uit een tactiele vloer, een flexibele tafel, een grote beeldvormende robot en een lichtgewicht robot met bedieningspaneel.

Met deze setup kan bijvoorbeeld een robotassisterende ablatie met radiofrequentie worden uitgevoerd. Dit is een procedure waarbij het weefsel, zoals een tumor, door toevoer van enorme hitte moet worden vernietigd. Hiervoor wordt voor de patiënt met behulp van de Siemens Artis zeego eerst een volume opgesteld. Vervolgens brengt de gevoelige KUKA lichtgewicht robot samen met de arts het instrument naar de geplande plaats. De robot garandeert hierbij dat het instrument correct blijft uitgelijnd. De beweging stopt zodra de voordien geïdentificeerde eindpositie is bereikt. Bij deze procedure is de samenwerking van mens en robot cruciaal voor een veilige en nauwkeurige ablatie van de tumor.

Chirurg en robot werken samen om kankercellen te verwijderen