Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Bezpieczeństwo z certyfikatem TÜV przy obróbce laserowej materiałów podczas produkcji przemysłowej

Z większą wydajnością źródeł promieniowania laserowego idą w parze także zwiększone wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Rozwiązanie: KUKA LaserSpy 4.0. Dzięki czujnikowi optycznemu, posiadającemu certyfikat TÜV, zapewniony jest aktywny układ zabezpieczeń — bezpieczniejszy i bardziej ekonomiczny niż dotychczas stosowane systemy pasywne.

8 czerwca 2020


Systemy ścianek ochronnych, które mają zabezpieczać laser, muszą wytrzymać duże obciążenia

Zwiększyła się wydajność lasera, poprawiło się promieniowanie laserowe, a ogniskowa staje się coraz dłuższa. W przypadku awarii systemy ścianek ochronnych byłyby narażone na zwiększone promieniowanie. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, w przypadku pasywnych systemów zabezpieczeń należałoby zbudować ekstremalnie dużą kabinę ochronną lasera. Tylko to zapewniałoby dowolnie duży odstęp od ogniska lasera i uniemożliwiłoby wydostawanie się promieniowania. Często nie jest to jednak możliwe lub wiąże się z dużymi kosztami. Aktywne systemy laserowe, takie jak KUKA LaserSpy 4.0, stanowią w takim przypadku korzystną cenowo alternatywę, która nie wymaga dużej ilości miejsca.

Przeznaczona do zastosowań przemysłowych i ekonomiczna ochrona lasera

KUKA LaserSpy 4.0 jest czujnikiem optycznym, przeznaczonym do ochrony lasera, który aktywnie monitoruje systemy ścianek ochronnych kabiny. W razie wykrycia przez czujnik zwiększonego promieniowania w obrębie elementów ścian, np. w przypadku przebicia, w ciągu kilku milisekund następuje zadziałanie obwodu zabezpieczającego i zatrzymanie procesu laserowego. Dzięki temu zostaje zapewniona odpowiednia ochrona dla instalacji i użytkownika. KUKA LaserSpy 4.0 kontroluje przy tym odporną na działanie światła przestrzeń pośrednią ścianki ochronnej. Warunkiem działania systemu jest więc kabina o podwójnych ściankach. 
Prosta kontrola przez czujniki KUKA LaserSpy 4.0 przy wykorzystaniu KUKA SPY-M.

Monitorowanie procesu przy obróbce laserowej materiałów podczas produkcji przemysłowej

W sytuacji, gdy laser uszkodzi wewnętrzną ściankę kabiny, czujnik optyczny rozpozna taką awarię i wyłączy źródło promieniowania laserowego za pośrednictwem obwodu wyłączenia awaryjnego, zanim promieniowanie przebije zewnętrzną ściankę ochronną. Dotyczy to źródeł promieniowania laserowego w zakresie długości fal od 850 nm do 1100 nm. „Ta zasada pozwala nam na bezpieczne monitorowanie procesu”, mówi Matthias Mießen, szef projektu dot. techniki zabezpieczeń lasera w firmie KUKA.

Spełnione są wszystkie wymagania techniczne dot. ścianek ochronnych lasera podane w normie IEC / EN 60825-4. „Ponadto, rozwiązanie z użyciem KUKA LaserSpy 4.0 jest ekonomiczne, ponieważ nie trzeba budować niepotrzebnie dużych cel, aby zapewnić ochronę”, twierdzi Matthias Mießen. Każdy czujnik składa się z detektorów, które są rozmieszczone w kręgu wokół rdzenia. Dzięki temu można monitorować obszar o promieniu 3,5 m w każdym kierunku.