Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.TRACC TCP

Pakiet KUKA.TRACC TCP zapewnia optymalny, efektywny i bezpieczny przebieg produkcji. Można go opcjonalnie dołączyć do układu sterowania KR C5, gdyż umożliwia on automatyczne ustawianie i sprawdzanie TCP przez robota w trybie produkcyjnym.


KUKA.TRACC TCP obejmuje wszystkie funkcje programowe i komponenty sprzętowe służące do automatycznej kontroli i kalibracji TCP. Pakiet technologiczny oprogramowania jest uzupełnieniem układu sterowania KR C5. Dzięki niemu robot w trybie produkcyjnym może automatycznie sprawdzać swój TCP z dowolną częstotliwością – i w razie potrzeby zaktualizować go.

Niezwykłe przy tym jest to, że: TRACC TCP podczas absolutnie dokładnego pomiaru referencyjnego TCP określa również niedokładności robota i uwzględnia je podczas ustalania TCP.

Pakiet oprogramowania składa się z dwóch komponentów:

  • Oprogramowanie
  • Czujnik optyczny szczelinowy z kablem łączącym (10 m lub 18 m)

Oprogramowanie KUKA.TRACC TCP oferuje specjalne wskazanie na programatorze smartPAD dla operatora instalacji i administratora. Tutaj tekstowo i graficznie wyświetlane są wszystkie najważniejsze wyniki pomiaru.

Funkcje i obsługa w trakcie pracy

Dzięki ustawionym tolerancjom oprogramowanie KUKA.TRACC TCP zapewnia optymalny przebieg produkcji:

  • Granica tolerancji 1 obejmuje typowe odchylenia pomiarowe i małe zmiany TCP, które nie mają żadnego wpływu na jakość produkcji.  
  • Granica tolerancji 2 to granica, po przekroczeniu której automatyczna kalibracja nie jest skuteczna, ponieważ odchylenia są za duże.

Procedura kontrolna oprogramowania w ciągu kilku sekund określa, czy TCP znajduje się nadal w granicach tolerancji 1. Sprawdzany jest X, Y lub X, Y, Z oraz kąt orientacji A, B, C.

Obsługa KUKA.TRACC TCP jest bardzo łatwa. Oprogramowanie może pracować w pełni automatycznie dzięki PLC lub ręcznie dzięki wtyczce HMI programatora smartPAD. W razie potrzeby można połączyć oba sposoby obsługi.

Wymagania systemowe KUKA.TRACC TCP

Dzięki odpowiednim funkcjom oprogramowanie KUKA.TRACC TCP oferuje optymalne możliwości produkcji – również w połączeniu z narzędziami, które zazwyczaj podlegają wahaniom TCP w trybie produkcyjnym.

KUKA.TRACC TCP można stosować dla następujących technologii: