Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.RoboTeam

Dzięki KUKA.RoboTeam w jednym zespole mogą pracować jednocześnie maksymalnie cztery roboty. Dodatkowo roboty mogą zsynchronizować kinematyki osi dodatkowych np. nastawniki obrabianych przedmiotów lub osie liniowe robotów, aby wykonywać dopasowane czasowo i geometrycznie ruchy.


Sprzężenie czasowe i geometryczne dzięki oprogramowaniu KUKA.RoboTeam

Sprzężenie czasowe robotów

Za pomocą oprogramowania KUKA.RoboTeam werden klasyczne, centralne funkcje PLC, takie jak blokady obszarów roboczych lub synchronizacja programów, są przejmowane bezpośrednio dla grupy robotów. W ten sposób wszystkie zadania, które dotyczą bezpośrednio grupy robotów, są przez nie przejmowane niezależnie.

Sprzężenie geometryczne robotów

Geometryczne sprzężenie toru i transportu kilku robotów jest powiązane z różnymi procesami. Umożliwia ono nowoczesną produkcję taśmową i gwarantuje znaczne skrócenie czasu taktowania. W ten sposób geometrycznie sprzężone roboty z bardzo dużą elastycznością wykonują wszystkie zadania manipulacyjne w zakresie transportu dużych obciążeń i gwarantują optymalne umieszczenie zwłaszcza niestabilnych elementów obrabianych. Za pomocą tej funkcji można również realizować procesy równocześnie z transportem materiałów.

Dwa roboty KUKA podczas manipulowania bardzo ciężkimi elementami z płaskiego szkła.

KUKA.RoboTeam: Funkcje dla sprzężenia czasowego i geometrycznego robotów

Sprzężenie czasowe robotów

 • Synchronizacja programów: Zsynchronizowane rozpoczynanie ruchu dwóch lub więcej robotów

 • Synchronizacja ruchów: Zsynchronizowany czas ruchu dwóch lub więcej robotów

 

Sprzężenie geometryczne robotów lub robotów i kinematyki osi dodatkowej

 • Procedura rozkładu obciążenia: Zsynchronizowana praca dwóch lub więcej robotów

 • Procedura zależna od procesu: Współpraca dwóch lub więcej robotów w jednym procesie

 • Procedura łączona: Kombinacja procedury podziału obciążenia i procedury zależnej od procesu

 • Rozszerzona zasada master-slave: Zsynchronizowana praca dwóch lub więcej robotów z kinematyką osi dodatkowej

 • W KUKA.RoboTeam wydawanie poleceń dotyczących synchronizacji odbywa się za pośrednictwem interfejsu programistycznego robota.
 • Zmiany toru i prędkości jednego robota w grupie oddziałują na wszystkie pozostałe roboty grupy, nie powodując przy tym opóźnień.
 • Wszystkie sygnały istotne dla bezpieczeństwa są od razu przekazywane w ramach grupy robotów przez wewnętrzne magistrale bezpieczeństwa.
 • Zatrzymanie awaryjne (kategoria zatrzymania 1) dowolnego robota powoduje zsynchronizowane hamowanie całej grupy zgodne z przebiegiem toru.
Dzięki oprogramowaniu KUKA.RoboTeam dwa roboty KUKA mogą jednocześnie spawać podzespoły.

Wymagania systemowe KUKA.RoboTeam

 • Układ sterowania robota KR C4 z opcją RoboTeam
 • KUKA System Software 8.3
 • W pełni konfigurowalny switch (Manageable Switch) do łączenia KLI z WorkVisual
 • Kabel łączący KR C4 RoboTeam