Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.RoboTeam

Dzięki KUKA.RoboTeam w jednym zespole mogą pracować jednocześnie maksymalnie cztery roboty. Dodatkowo roboty mogą zsynchronizować kinematyki osi dodatkowych np. nastawniki obrabianych przedmiotów lub osie liniowe robotów, aby wykonywać dopasowane czasowo i geometrycznie ruchy.


Sprzężenie czasowe i geometryczne dzięki oprogramowaniu KUKA.RoboTeam

Sprzężenie czasowe robotów

Za pomocą oprogramowania KUKA.RoboTeam werden klasyczne, centralne funkcje PLC, takie jak blokady obszarów roboczych lub synchronizacja programów, są przejmowane bezpośrednio dla grupy robotów. W ten sposób wszystkie zadania, które dotyczą bezpośrednio grupy robotów, są przez nie przejmowane niezależnie.

Sprzężenie geometryczne robotów

Geometryczne sprzężenie toru i transportu kilku robotów jest powiązane z różnymi procesami. Umożliwia ono nowoczesną produkcję taśmową i gwarantuje znaczne skrócenie czasu taktowania. W ten sposób geometrycznie sprzężone roboty z bardzo dużą elastycznością wykonują wszystkie zadania manipulacyjne w zakresie transportu dużych obciążeń i gwarantują optymalne umieszczenie zwłaszcza niestabilnych elementów obrabianych. Za pomocą tej funkcji można również realizować procesy równocześnie z transportem materiałów.

Dwa roboty KUKA podczas manipulowania bardzo ciężkimi elementami z płaskiego szkła.

KUKA.RoboTeam: Funkcje dla sprzężenia czasowego i geometrycznego robotów

Sprzężenie czasowe robotów

 • Synchronizacja programów: Zsynchronizowane rozpoczynanie ruchu dwóch lub więcej robotów

 • Synchronizacja ruchów: Zsynchronizowany czas ruchu dwóch lub więcej robotów

 

Sprzężenie geometryczne robotów lub robotów i kinematyki osi dodatkowej

 • Procedura rozkładu obciążenia: Zsynchronizowana praca dwóch lub więcej robotów

 • Procedura zależna od procesu: Współpraca dwóch lub więcej robotów w jednym procesie

 • Procedura łączona: Kombinacja procedury podziału obciążenia i procedury zależnej od procesu

 • Rozszerzona zasada master-slave: Zsynchronizowana praca dwóch lub więcej robotów z kinematyką osi dodatkowej

 • W KUKA.RoboTeam wydawanie poleceń dotyczących synchronizacji odbywa się za pośrednictwem interfejsu programistycznego robota.
 • Zmiany toru i prędkości jednego robota w grupie oddziałują na wszystkie pozostałe roboty grupy, nie powodując przy tym opóźnień.
 • Wszystkie sygnały istotne dla bezpieczeństwa są od razu przekazywane w ramach grupy robotów przez wewnętrzne magistrale bezpieczeństwa.
 • Zatrzymanie awaryjne (kategoria zatrzymania 1) dowolnego robota powoduje zsynchronizowane hamowanie całej grupy zgodne z przebiegiem toru.
Dzięki oprogramowaniu KUKA.RoboTeam dwa roboty KUKA mogą jednocześnie spawać podzespoły.

Wymagania systemowe KUKA.RoboTeam

 • Układ sterowania robota KR C4 z opcją RoboTeam
 • KUKA System Software 8.3
 • W pełni konfigurowalny switch (Manageable Switch) do łączenia KLI z WorkVisual
 • Kabel łączący KR C4 RoboTeam

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie