Vyberte si svoje miesto:

Štát

Spuitgieten

Automatizácia v zlievárenskom a kovospracujúcom priemysle

Vždy širšia paleta výrobkov a kratšie životné cykly: Nové požiadavky trhu v ére Priemyslu 4.0 sa dostávajú do popredia aj v zlievárenskom a kovospracujúcom priemysle. Spoločnosť KUKA ponúka automatizačné riešenia, vďaka ktorým bude Vaša výroba flexibilnejšia a ktoré pomôžu zvýšiť efektívnosť a zabezpečia bezpečné prostredie na pracovisku.


Starodávne remeslo sa stretáva s Priemyslom 4.0: Najmodernejšie riešenia v zlievárenskom a kovospracujúcom priemysle

QR kód zabezpečí prehľad o celom zariadení

Vďaka spoločnosti KUKA bude Vaša výroba ešte inteligentnejšia: Vďaka QR kódom umiestneným jednotlivo na konštrukčných dieloch a robotoch môžete kedykoľvek vyvolať všetky dôležité informácie týkajúce sa Vašich komponentov. V cloude môžete dáta uložiť a cielenie si ich vyžiadať. Takto si stále zachováte prehľad o mieste použitia, stave a o predpokladanom opotrebovaní všetkých prvkov Vášho zariadenia. Pomocou QR kódu môžete reagovať aj na zákonné predpisy, keďže môžete identifikovať a kontrolovať predovšetkým bezpečnostne relevantné komponenty. Nezávisle od toho, či ide o jednotlivé diely alebo o kompletné zariadenie – spoločnosť KUKA je Vaším kompetentným partnerom pri dokumentácii Vašich digitálnych procesov.
Spuitgieten
Označenie robota KUKA pomocou QR kódu

Inteligentná zlievárenská výroba vďaka výmene dát prostredníctvom OPC UA

Chcete profitovať z jednoduchej výmeny dát? Na požiadanie Vám spoločnosť KUKA dodá robot a zlievárenské stroje s integrovaným serverom OPC-UA. Toto štandardné softvérové rozhranie je nezávislé od platformy, s možnosťou stupňovitého rozširovania a pripojenia na internet. Týmto sú Vaše dáta vždy k dispozícii pre všetky zapojené systémy.

Analýza veľkých dát umožňuje efektívne monitorovanie zlievárenských zariadení

Spoločnosť KUKA ponúka cloudovú softvérovú platformu KUKA Connect na digitálny záznam dát vo výrobe. Týmto si zachováte prehľad o dátach svojich robotov KUKA a kedykoľvek a odvšadiaľ k nim máte prístup. Nahrajte svoje dáta bezpečným spôsobom do cloudu a vystavte analýzy veľkých dát v reálnom čase – bez potreby inštalácie softvéru a prostredníctvom konfigurovateľného rozhrania. Pomocou KUKA Connect môžete kontrolovať nielen produktivitu svojich robotov, ale aj presne predpovedať potrebu údržby.

Pomocou KUKA Connect dokážete zoptimalizovať svoj celý výrobný proces.

Odlievacia jednotka 4.0: Presná súhra robota, lisu a okrúhleho odlievacieho stola 

Vždy tá istá rýchlosť? Ale nie s KUKA. Zariadenie prispôsobíme Vášmu výrobnému rytmu, to znamená, že v jednej výrobnej bunke je cyklus robota a lisu automaticky časovo optimalizovaný ako kompletný stroj. Robot sa napríklad nepohybuje vždy rovnakou rýchlosťou, ale prispôsobí sa výrobnému procesu. Týmto sa znižujú doby čakania a vďaka jednotnému chodu sa znižuje aj opotrebovanie stroja. V továrni budúcnosti sa okrem toho parametre robota a lisu zbiehajú v jednom riadení, ktoré zase umožňuje kompletný prehľad dát zariadenia.


Výhody


Transparentnosť a prehľad dát

Spoločnosť KUKA Vám pomáha pri zachovaní kompletnej transparentnosti Vášho výrobného procesu a prostredníctvom analýz veľkých dát môžete prijať preventívne a predikatívne opatrenia na optimalizáciu zariadenia. 

Vyšší stupeň flexibility

Variabilná a flexibilná výroba je alfou a omegou. S robotmi KUKA a procesným know-how našich expertov dostanete ideálnu výrobnú linku zodpovedajúcu Vašim požiadavkám. 

Vysoký stupeň presnosti

Komplexné výrobné procesy zvládame s najvyššou precíznosťou a presnými detailmi. Z tohto dôvodu sme schopní bezpečne spracovať aj náročné materiály, ako napr. hliníkové odliatky. 

Vysoká kvalita na rovnakej úrovni

Vďaka našim riešeniam šitým na mieru dokážeme skonštruovať zariadenie, ktoré poskytuje vysokú reprodukovateľnosť pri najvyššej kvalite. Robot, softvér, lisy do seba perfektne zasahujú. 

Všetko pod jednou strechou: Automatizácia kompletného zlievárenského výrobného reťazca

Séria robotov KUKA Foundry bola skonštruovaná pre špecifické požiadavky zlievárenskej výroby. Vďaka robotickým rukám zo špeciálnej ocele odolným voči vysokým teplotám funguje bez problémov aj pri extrémnych teplotách. Spoločnosť KUKA Vám okrem toho ponúka aj ďalšie komponenty pre Vašu výrobnú linku: počnúc lisom na rýchle odstraňovanie výronkov cez chladiace nádrže až po kompletne naplánované koncepcie výrobných buniek špecifické pre jednotlivých zákazníkov

Dvojité zlievárenské zariadenie vyrába prevodovkové skrine pre výrobcov automobilov 

Perfektným spojením zlievárenských zariadení pre optimálny proces postačuje päť robotov a po dva lisy na hrubé a jemné odstraňovanie výronkov.

Hospodárnosť a individualita: Automatizačné riešenia vrátane servisu spoločnosti KUKA 

Spoločne s tímom KUKA Foundry nájdete optimálnu koncepciu riešenia pre Vašu výrobu. Spoločnosť KUKA pri Vás stojí od vývoja aplikácie až po programovanie a uvedenie do prevádzky a dokonca aj potom. Už plánovanie a testovanie Vašej aplikácie sa môže individuálne stvárniť pomocou našej 3D simulácie a nájomného robota. Štandardizované školenia pracovníkov, profesionálna údržba, ako aj zákaznícka linka s expertmi Vám zaručujú najvyššiu efektivitu a minimálne výpadky Vášho zlievárenského zariadenia. 

Kompetencia a know-how v oblasti odlievania kovov


Hledáte partnera v oblasti automatizace?

Využijte naši celosvětovou síť partnerů v elektronickém průmyslu 

Najděte si integrátora ve svém okolí

Také by vás mohlo zajímat