Välj din plats:

Land

Forskningsprojekt

KUKA levererar robotbaserad teknologi till hälso- och sjukvårdssektorn och vi deltar aktivt i utvecklingen av medicinsk robotteknik genom flera partnerskap med högskolor och institut.


Samarbeten och projekt är viktiga innovationsdrivare. Därför engagerar vi oss i en lång rad projekt inom medicinsk robotteknik. Tillsammans med våra partner skapar vi nyckeltekniker för denna tillväxtmarknad. KUKA deltar idag i följande forskningssamarbeten:

MURAB: Förbättrad bröstcancerdiagnostik med assisterande robotsystem

I det europeiska forskningsprojektet MURAB arbetar KUKA i olika partnerskap för att förbättra diagnostiken inom bröstcancer- och muskelsjukdomar. Om en misstänkt tumör upptäcks vid en bröstcancerscreening genomförs en biopsi: ett prov tas av den misstänkta vävnaden som sedan undersöks ytterligare. När detta görs är det mycket viktigt att rätt område träffas. Det här projektet gör det möjligt att nå exakt rätt område genom en kombination av MRT-avbildning och ultraljud. KUKA:s robot styr ultraljudssonden och riktar biopsinålen mot lesionen så att läkaren kan sticka in nålen med hög precision. Målet är att göra proceduren ännu enklare och säkrare för de berörda personerna. 

KUKA-lättviktsrobotens flexibla arm möjliggör ännu bättre bröstcancerdiagnostik

HaiLeg: Avkännande benpress för komplexa knämodeller

I forskningsprojektet HaiLeg (High articulated intelligent Leg) på Deutsche Sporthochschule i Köln används en KUKA-robot som avkännande benpress för ortopediska analyser. Patienten trycker sin fot mot en tryckkänslig platta. Rörelsedata registreras och sänds i realtid till en dator för bearbetning. Utifrån beräknade vridmoment och muskelkrafter skapas en biomekanisk modell av knät.

Biomekanisk knämodell i realtid: KUKA-robot som avkännande benpress

M²INT: Minimalinvasiv tumörbehandling på molekylär nivå

För att ge cancerpatienter säkra diagnoser genomförs biopser, d.v.s. tagning av vävnadsprover på ett i förväg identifierat ställe. På patienter med många spridda metastaser är detta arbete både svårt och tidskrävande. Målet med det BMBF-stödda projektet är att – efter genomförd diagnos av patienter med oligometastaser – behandla tumörerna på ett minimalinvasivt sätt på molekylär nivå.

Läkaren arbetar sida vid sida med roboten: Efter att stickstället har lokaliserats med ett 3D-röntgensystem närmar sig roboten detta ställe försiktigt med en biopsinål. Läkaren styr roboten med handen. Själva sticket utförs gemensamt av läkaren och roboten. Denna nya procedur är tänkt att underlätta och snabba på ett arbetsmoment som måste upprepas för varje metastas. Lösningen underlättar för operationslaget och därmed även för patienten.

Den mobila plattformen gör att KUKA:s lättviktsrobot enkelt kan integreras i operationssalen för specifika ändamål.

STIMULATE: Människa och robot samarbetar mot cancerceller

På Solution Centre for Image Guided Local Therapies (STIMULATE) demonstreras redan idag framtidens medicinska operationer med hjälp av robotar från KUKA: Där finns en hybridoperationssal bestående av ett taktilt golv, ett flexibelt behandlingsbord, en stor avbildande robot samt en lättviktsrobot med manöverpanel.

Med den här utrustningen kan till exempel robotassisterade radiofrekvensablationer utföras, dvs. en kirurgisk metod där vävnad som en tumör kan förstöras genom tillförsel av kraftig värme. Först skapas en 3D-avbildning av patienten med hjälp av Siemens Artis zeego. Därefter styr den avkännande KUKA-lättviktsroboten och läkaren instrumentet till det planerade stället. Roboten ser till att instrumentet bibehåller rätt riktning. Rörelsen avslutas när den tidigare identifierade slutpositionen har nåtts. För denna kirurgiska metod krävs en god interaktion mellan människa och robot för en säker och exakt ablation av tumören.

Kirurg och robot i samarbete för att avlägsna cancerceller