Välj din plats:

Land

Vi är det självklara valet för smart automatisering.
Av människor för människor – intelligent, pålitlig och lätt att använda.

I mer än 125 år har vårt uppdrag varit att göra livet och arbetet lättare.
Automatisering är vår passion.
Vår banbrytande inställning är det som driver oss.
Vi skapar goda förutsättningar. Tillsammans. Över hela världen.

Automatisering med passion

Mervärdet som KUKA genererar uppstår genom en samverkan av olika kompetenser. Det kan vara en kombination av hårdvara, programvara och mekanik eller ett samspel mellan kunder, partner och tillverkare.

Detta samspel mellan olika kompetenser och områden inom företaget är en central del av vårt verksamhetsmål och utgör grunden i ›Orange Intelligenz‹.

Varje prestation och varje produkt är ett resultat av denna sammansmältning och genererar ett mervärde för våra kunder och hjälper dem att realisera sina egna visioner.

KUKA skapar unika lösningar tack vare vår samlade kompetens inom olika områden.

Underlätta människors liv och arbete

Som en världens främsta automationsexperter känner KUKA väl till de utmaningar som tillverkande företag ställs inför idag.

Tack vare vår omfattande automations- och digitaliseringskompetens kan vi ta ett helhetsgrepp när vi hjälper våra kunder att optimera sina produktionssystem.

Vi erbjuder ett brett spektrum av produkter och tjänster: från robotar, som är vår kärnkomponentens, till produktionsceller och nyckelfärdiga produktionsanläggningar, liksom smarta programvarulösningar.

Människor, teknik, anpassning: framtidssäkra din produktion.

Ett självklart val för smart automatisering

Bakom alla smarta automationslösningar som lämnar vårt företag står våra enastående medarbetare. De har alla en sak gemensamt: Sin passion för företaget KUKA och dess innovativa tekniker.

Uppskattning, lika möjligheter och tolerans har stor betydelse för ett globalt företag som KUKA som har dotterbolag, medarbetare och affärspartner över hela världen.

För att KUKA:s medarbetare ska kunna utvecklas både personligt och yrkesmässigt erbjuder KUKA ett brett spektrum av karriärs- och utbildningsmöjligheter.

Ett självklart val för smart automatisering – och för arbetstagare över hela världen.