Välj din plats:

Land

Orange Intelligenz

Det är vår smarta personal och våra smarta maskiner som gör oss unika. I gränslandet mellan den virtuella och reella världen betecknar Orange Intelligenz KUKA:s kreativa, integrerande och effektfulla kraft.


Mervärde som ett resultat av Orange Intelligenz

Allt det mervärde vi lyckas skapa för våra kunder härrör från samspelet mellan vår programvara, hårdvara och mekanik, liksom våra komponenter, celler och anläggningar. Varje produkt och varje tjänst från KUKA är ett resultat av denna unika kombination.

Orange är mer än en färg för oss. Det är snarare en känsla som dagligen driver på oss att tänka och handla i integrerande termer. Tillsammans med våra kunder, tillverkare och externa partner strävar våra utvecklare alltid mot den optimala lösningen. Det är därför vi lyckas ge våra kunder så stort mervärde. Det är Orange Intelligenz.

Wilfried Eberhardt, Chief Marketing Officer för KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg

Välkommen till framtiden. Välkommen till KUKA

Industrie 4.0 och digitalisering är den verklighet vi rör oss i. Människa och maskin som arbetar säkert och effektivt sida vid sida. Och smart robotteknik som kombineras med mobil logistik.

Att vi strävar efter innovationer och ägnar oss åt avancerad problemlösning och genomtänkt handlande ingår i vårt DNA och i vårt varumärke. Med engagemang och kreativitet tar vi fram helt skräddarsydda lösningar åt våra kunder för att de ska nå maximala framgång. Nu och i framtiden.