Välj din plats:

Land

KUKA:s robotar inom mikroelektronikbranschen

Företaget Possehl Electronics använder totalt 25 KUKA-robotar i sin produktionsanläggning i Niefern, en ort nära Pforzheim i Baden-Württemberg. Där tillverkar de komplexa transmissionskåpor till fordon med elektrisk styrning. 

den 17 maj 2017


Anläggningens viktigaste maskiner: Tre KR AGILUS-robotar som lägger in delarna i formsprutmaskinen med maximal precision.

Industrirobotar vid tre linjer som arbetar med en noggrannhet på en tiondels millimeter

Robotarna är bland annat utrustade med speciella grippers. Detta gör det möjligt att förbereda och bestycka formsprutmaskinen med en noggrannhet på 0,1 millimeter. Ännu en fördel: de mycket korta cykeltiderna. Följande KUKA-robotar används vid tillverkningen av komplexa transmissionskåpor till fordon med elektrisk styrning: Flera smårobotar från KR AGILUS-serien, en KR 5 arc-robot, samt ett antal KUKA-robotar i det mellanhöga bärlastområdet. 

Sedan 2013 har Possehl valt att satsa på robotbaserad automation i tre av sina produktionslinjer. I Niefern används standardiserade anläggnings- och produktionskoncept. Vid produktionslinjerna är totalt 25 KUKA-robotar i drift där de utför klassiska pick & place-uppgifter. Utmärkande för denna lösning: Robotarnas rörelser är exakt synkade och utförs med högsta möjliga precision.

I det här videoklippet kan du se hur 25 KUKA-robotar arbetar i perfekt synk vid tre produktionslinjer.

Smårobotarna är de viktigaste maskinerna i anläggningen

Bestyckningen av formsprutmaskinen behöver förberedas och detta arbetssteg utförs av två KUKA-smårobotar av typen KR 6 R900. Deras uppgift: Positionera 52 stansdelar i en formsprutmaskin på kortast möjliga tid och med en noggrannhet på 0,1 millimeter. I nästa steg vidarebearbetas delarna.