Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Tyska / German
  • Engelska / English
  • Svenska / Swedish
  • Engelska / English
  • Tyska / German
  • Engelska / English

KUKAs största robot på Multicut

Den största KUKA-installationen i Danmark och branschens största robot: KUKAs robot KR 1000 titan finns på Multicut A/S i Vildbjerg, där den stöttar ett FMS-system med fyra CNC-bearbetningscenter i den största, tyngsta änden. Det finns också en annan KUKA-robot för fräsning och gradning.

den 10 maj 2017


KUKA-robot hanterar tunga arbetsstycken

”KUKA-roboten KR 1000 titan är utan tvivel den största robot som vi någonsin har hanterat – ett hårt arbetande verktyg som kan lyfta arbetsstycken in i och ut ur arbetsstationerna”, säger Hans Jørgen Gam, teknisk chef på QRS, som ansvarar för robotiken på Multicuts FMS-cell. Multicut är en bearbetnings- och tillverkningsspecialist som har sitt säte i Danmark. Det stora systemet är en lösning där stora, tunga arbetsstycken hanteras och slutligen bearbetas.
KUKAs robot KR 1000 titan, branschens största robot

KUKA-robot arbetar med fyra CNC-bearbetningscenter

Roboten lastar på ett ställe och samtidigt körs de tre andra centren. Därför kan maskinens kapacitet utnyttjas till fullo. ”Vi har till fullo utnyttjat KUKAs robotstyrsystem så att vi vet att arbetsstycket är placerat korrekt före bearbetning och efter kontroll när vi tar ut arbetsstycket igen”, säger Hans Jørgen Gam. 

En andra KUKA-robot för fräsning och gradning 

Den sista stationen innan arbetsstycken lämnar FMS-systemet innefattar också en annan mindre KUKA-robot som fräser och gradar hålens kanter så att de blir helt jämna och klara för användning. Fräsnings- och gradningsroboten använder KUKA.ForceTorqueControl för arbetet för att kompensera för stora variationer i arbetsstyckena.

Få mer information om KUKA.ForceTorqueSensor-systemet. Teknikpaketet gör det möjligt att använda KUKAs industrirobotsystem i känsliga robottillämpningar. Det finns också en annan KUKA-robot för fräsning och gradning.

Text  & images Teknovation No. 3/2017, John Nyberg.