Välj din plats:

Land

Interimsperiod avslutad – Peter Mohnen bekräftad som styrelseordförande för KUKA AG.

Peter Mohnen och Andreas Pabst blir ansvariga för KUKA AG som CEO och CFO. Båda har haft tillförordnade utnämningar sedan december 2018. Tillsynsstyrelsen och bolagsstyrelsen fortsätter nu sitt samarbete permanent.

den 6 maj 2019


Peter Mohnen och Andreas Pabst har nu bekräftats på sina poster. ”Jag vill tacka för förtroendet i en tid fylld av utmaningar”, sa Peter Mohnen. ”Tillsammans med företagsledningen och KUKA:s medarbetare kommer Andreas Pabst och jag att leda företaget in i en framgångsrik framtid. Vi är övertygade om att vi har rätt team för att klara av denna uppgift.”

2012 tillsattes Peter Mohnen som CFO för KUKA. I december 2018 blev han tillförordnad styrelseordförande, samtidigt som Andreas Pabst blev tillförordnad CFO. I januari sjösatte teamet ett åtgärdspaket med främsta syfte att säkra KUKA:s långsiktiga affärsverksamhet. Detta paket visar redan de första positiva effekterna. Nu är den viktigaste uppgiften för KUKA:s styrelse att fokusera affärsverksamheten samt att vidareutveckla den på ett hållbart och permanent sätt.

”Peter Mohnen står för kontinuitet och har som CEO visat vägen för företagets verksamhet”, enligt Dr. Andy Gu, ordförande för KUKA:s tillsynsstyrelse. ”Vi är därför mycket glada för att vi nu kan fortsätta vårt förtroendefulla samarbete med honom som CEO.” Även den ställföreträdande ordföranden för tillsynsstyrelsen och första ombud för IG Metall Augsburg, Michael Leppek, välkomnade beslutet: ”Peter Mohnen är rätt val för detta jobb. Medarbetarnas står bakom honom.”

Peter Mohnen föddes 1968 i Trier i Rheinland-Pfalz. 1993 avslutade han sina studier vid Universität Saarbrücken och universitetet i Bari/Italien med en MBA (Diplom-Kaufmann). Hans inledande yrkeskarriär ledde till ledande positioner hos elleverantören E.ON i Essen, därefter som CFO för E.ON i Budapest i Ungern, liksom olika ledamotsposter i tillsynsstyrelser som exempelvis hos Panrusgaz, ett joint venture mellan E.ON och Gazprom.

Andreas Pabst föddes 1973 i Augsburg. Han studerade företagsekonomi på universitetet i Augsburg där han tog examen 1999. Hans yrkeskarriär har bland annat fört honom till revisionsfirman KPMG, Lechwerke AG samt Celesio AG. 2008 tillsattes Andreas Pabst som chef för koncernredovisningen hos KUKA AG och övertog under följande år flera ledande funktioner bland annat inom extern redovisning samt inom planering och styrning.

Hämta nyhetsmeddelande

Ladda ned PDF