Välj din plats:

Land

Ännu flexiblare: KR CYBERTECH nano finns nu med KR C5 micro

Många KUKA-kunder som redan har använt i KR CYBERTECH nano-serien önskar sig ett system som fungerar direkt från eluttaget. Från och med april styrs den nya generationen KR CYBERTECH nano nu även av smårobotstyrningen KR C5 micro.

den 14 januari 2022


Oavsett om det gäller PCB-montering, lackering, limning, mekanisk bearbetning och polering, paketering eller bågsvetsning: Den nya generationens KR CYBERTECH nano-robotar bemästrar mångsidiga utmaningar. Deras kvaliteter omfattar även högsta precision vid bankörning. Hittills arbetade de i harmoni med KR C5 S-Size. Från och med april 2022 kommer KR CYBERTECH nano att köras med sex monteringspositioner även på KR C5 micro, perfekt lämpat för kompakt celldesign. Den nya kombinationen, som kan beställas direkt, möjliggör även robotdrift utan transformator.

Flexibel robotlösning utan transformator

Robotarna i KR CYBERTECH nano-serien efterfrågas framför allt inom elektronikindustrin. Men de erövrar i allt större utsträckning andra branscher, t.ex. livsmedelsindustrin. KR CYBERTECH nano-serien har passande produkter även för detta ändamål. ”Efterfrågan på flexibla robotlösningar för den låga bärlastklassen mellan 6 och 10 kg utan transformator växer”, berättar Markus Hollfelder-Asam, portföljchef hos KUKA. ”Med KR C5 micro lämpar sig det normala eluttaget med 220/230 volt för större delen av målapplikationerna. Detta skapar mer tillförlitlighet, sparar besvär och pengar, t.ex. för den annars nödvändiga anpassningen av den lokala infrastrukturen.”
Liten, flexibel, smart: KR C5 micro är kompatibel med gängse fältbusstandarder, vilket bidrar till snabb integration i befintliga celler och produktionslinjer

Exakt i varje läge

Tack vare den kompakta och slimmade design, behöver KR CYBERTECH nano mindre uppställningsyta och lämpar sig även för trånga celler. KR C5 micro gör sig även liten – tack vare sin 70 % mindre konstruktion och det minskade avtrycket med över 50 % jämfört med KR C4 compact. Dess storlek och vikt på endast 9 kg möjliggör många installationsalternativ. ”KR CYBERTECH nano passar i valfritt monteringsläge på golv, tak, vägg och detta i valfri vinkel”, förtydligar Hollfelder-Asam. ”Styrningen hänger med och tillåter olika skåps-, rack- och fristående monteringslägen – upp till sex olika monteringslägen är möjliga med KR C5 micro.”
Slimmad design: Hanteringsroboten har en av de minsta centralhänderna i sin klass 
Bandet från KR C5 micro-smårobotstyrningen och KR CYBERTECH nano-serien ger större flexibilitet

Spara mycket energi och avstå från endast marginell prestanda

KR C5 micro har en energioptimerad regleringsdesign – i energisparläge minskar energiförbrukningen med mer än 50 % jämfört med KR C4 compact. Bytet från den gamla generationen till den nya generationen KR CYBERTECH nano är dock lätt för kunderna, eftersom hålmönster, avtryck, fläns och monteringspositioner är lika på axlarna. Övergången till den mindre styrningen leder till en liten skillnad i förhållande till robotens mätvärden, axelhastighet och acceleration, betonar Markus Hollfelder-Asam. ”Med en mängd olika tillämpningar på KR CYBERTECH nano ser vi dock endast små prestandareduceringar med KR C5 micro i slutet av applikationen”, berättar Hollfelder-Asam. ”Allt som föregångaren på KR C4 compact kunde, och ofta något mer, bär dock den nya kombinationen med sig och är därmed mycket attraktiv i en mängd olika tillämpningar.”

”Exakt vad som har beställts av marknaden”

Endast för kunder som redan har det högsta slagtalet och som vill dra ut dynamikläget rekommenderas även fortsättningsvis en kombination med KR C5 S-Size. Sedan den 15 januari 2022 kan paketet med KR C5 micro och KR CYBERTECH nano förbeställas. Markus Hollfelder-Asam betonar: ”Den här kombinationen är precis vad som har beställts av marknaden. Den har många fördelar, är mycket praktisk i begränsade utrymmen och detta med större flexibilitet.”