Välj din plats:

Land

Mobila robotar från KUKA

Framtidens fabriker kräver rörlighet och flexibilitet. Statiska produktionslinjer lämnar nu över stafettpinnen till nästa robotgeneration och intelligenta, mobila robotar tar deras plats. Mobila robotar rör sig autonomt, fungerar i svärm och erbjuder fullständig flexibilitet inom industrin. Detta är inte minst viktigt inom den interna logistiken. KUKA erbjuder ett mångsidigt mobilitetsutbud som sträcker sig från lösningar som kan förflyttas manuellt till lösningar för autonom navigering.

Våra robotar arbetar sida vid sida med människor och rätar sig millimeterexakt till arbetsstycket. De autonomt navigerande lösningarna fungerar dessutom helt utan induktiva slingor, golvmarkeringar eller magneter. Med vårt utbud av mobila robotar ringer vi in nästa tidsålder inom den cyberfysikaliska produktionsvärlden.