Välj din plats:

Land

Mobiele robot

Mobila robotar från KUKA

Framtidens fabriker kräver rörlighet och flexibilitet. Statiska produktionslinjer lämnar nu över stafettpinnen till nästa robotgeneration och intelligenta, mobila robotar tar deras plats. Mobila robotar rör sig autonomt, fungerar i svärm och erbjuder fullständig flexibilitet inom industrin. Detta är inte minst viktigt inom den interna logistiken. KUKA erbjuder ett mångsidigt mobilitetsutbud som sträcker sig från lösningar som kan förflyttas manuellt till lösningar för autonom navigering.

Våra robotar arbetar sida vid sida med människor och rätar sig millimeterexakt till arbetsstycket. De autonomt navigerande lösningarna fungerar dessutom helt utan induktiva slingor, golvmarkeringar eller magneter. Med vårt utbud av mobila robotar ringer vi in nästa tidsålder inom den cyberfysikaliska produktionsvärlden.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar