Välj din plats:

Land

Kokillgjutning

Med de beprövade automationspaketen för modern och ekonomisk kokillgjutning från f.d. Reis Robotics tillhandahåller KUKA den optimala grunden för en hög gjutkvalitet.


Kokillgjutning: tekniken

Kokillgjutning är en gjutmetod i vilken smältan gjuts in i en permanent form av metall – den så kallade kokillen – via ett ovanför liggande ingjut. Kokillens kaviteter fylls enbart till följd av tyngdkraften.

Genom sin goda värmeledningsförmåga sörjer formen för att smältans avsvalning påskyndas.  Detta leder i sin tur till en tät och finkorning struktur med förbättrade mekaniska egenskaper.

Smältan blir till en ny komponent genom att få stelna i en permanent form.
Gravity die casting line

Automatiserad kokillgjutning

Med det omfattande produktprogrammet av robotar, programvaruverktyg, avgradningsanläggningar, gjutkaruseller, gjutmaskiner, anläggningar för förbearbetning och den nödvändiga kringutrustningen står heltäckande automationskoncept för kokillgjutning i förgrunden.

Kokill-vaggjutmaskinerna med det innovativa drivnings-, manöver- och styrningskonceptet erbjuder den nödvändiga grunden för en hög gjutkvalitet. Programvarufunktionen i KRC ROBOTstar synkroniserar robotens ingjutsrörelse med gjutmaskinens vaggrörelse. Därigenom har du optimala förutsättningar för en exakt påfyllningsprocedur.

Kokillgjutning: fördelarna

  • En robust, nästan vridningsfri mekanik med ett drivningskoncept med lågt spel utmärker serien av enkel- och dubbelvaggjutmaskiner.
  • Genom sin positioneringsnoggrannhet tack vare servodrivningen är maskinerna även lämpade såväl för linjärgjutceller som för kokillgjutning på gjutkaruseller.
  • Den appbaserade KUKA gjutmaskinstyrningen är intuitivt manövrerbar och erbjuder högsta användarkomfort.
  • Andra positiva effekter av automatiseringen av kokillgjutning är produktivitetshöjningen, förbättringen av gjutkvaliteten och en hög lönsamhet för din produktion.
  • Gentemot sandgjutmetoden kräver kokillgjutning mindre utrymme.
  • En helmekanisering med robotanvändning är möjlig vid kokillgjutning.
  • Styckberoende uppnår du en hög gjutkapacitet.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar