Välj din plats:

Land

Kokillgjutning

Med de beprövade automationspaketen för modern och ekonomisk kokillgjutning från f.d. Reis Robotics tillhandahåller KUKA den optimala grunden för en hög gjutkvalitet.


Kokillgjutning: tekniken

Kokillgjutning är en gjutmetod i vilken smältan gjuts in i en permanent form av metall – den så kallade kokillen – via ett ovanför liggande ingjut. Kokillens kaviteter fylls enbart till följd av tyngdkraften.

Genom sin goda värmeledningsförmåga sörjer formen för att smältans avsvalning påskyndas.  Detta leder i sin tur till en tät och finkorning struktur med förbättrade mekaniska egenskaper.

Smältan blir till en ny komponent genom att få stelna i en permanent form.
Gravity die casting line

Automatiserad kokillgjutning

Med det omfattande produktprogrammet av robotar, programvaruverktyg, avgradningsanläggningar, gjutkaruseller, gjutmaskiner, anläggningar för förbearbetning och den nödvändiga kringutrustningen står heltäckande automationskoncept för kokillgjutning i förgrunden.

Kokill-vaggjutmaskinerna med det innovativa drivnings-, manöver- och styrningskonceptet erbjuder den nödvändiga grunden för en hög gjutkvalitet. Programvarufunktionen i KRC ROBOTstar synkroniserar robotens ingjutsrörelse med gjutmaskinens vaggrörelse. Därigenom har du optimala förutsättningar för en exakt påfyllningsprocedur.

Kokillgjutning: fördelarna

  • En robust, nästan vridningsfri mekanik med ett drivningskoncept med lågt spel utmärker serien av enkel- och dubbelvaggjutmaskiner.
  • Genom sin positioneringsnoggrannhet tack vare servodrivningen är maskinerna även lämpade såväl för linjärgjutceller som för kokillgjutning på gjutkaruseller.
  • Den appbaserade KUKA gjutmaskinstyrningen är intuitivt manövrerbar och erbjuder högsta användarkomfort.
  • Andra positiva effekter av automatiseringen av kokillgjutning är produktivitetshöjningen, förbättringen av gjutkvaliteten och en hög lönsamhet för din produktion.
  • Gentemot sandgjutmetoden kräver kokillgjutning mindre utrymme.
  • En helmekanisering med robotanvändning är möjlig vid kokillgjutning.
  • Styckberoende uppnår du en hög gjutkapacitet.