Välj din plats:

Land

Limning och tätning

Vid limning och tätning rör det sig om två närbesläktade fogningsmetoder. De används ofta inom bilindustrin. 


Limning och tätning: tekniken

Många produkter består av flera delar eller olika material. Lim skapar stabila förband mellan de enskilda delarna. Bilindustrin använder sig av limning exempelvis vid sammanfogning av fönsterskivor. 

Tätningen förhindrar materialövergång från det ena till det andra utrymmet. Även denna teknik hör till fogningsmetoderna och används bland annat för tätning av ramkonstruktioner. 

Automatiserad limning och tätning

Limning och tätning enligt dina önskemål: Oavsett om det gäller processtationer eller en helautomatiserad anläggning – tillsammans med dig hittar vi den rätta processen för din produkt. Välj och kombinera bland vitt skilda variationsmöjligheter for dessa komponenter:

  • Anordningar för rengöring av munstycken samt gelning
  • Komponenter för applicering av grundbehandling
  • Anordningar för lägesställare
  • Mätsystem
  • Programvarupaket

Limning och tätning: fördelarna

Helautomatiserade limningsmetoder erbjuder framför allt dessa fördelar:
  • produktion till lågkostnad, särskilt inom massproduktion
  • enkel sammanfogning av olika material
  • ingen deformation av komponenten, tack vare den värmefattiga fogningsprocessen
  • fördelaktiga egenskaper hos limmet gentemot gaser och vätskor (till exempel isolering, korrosionsskydd eller tätning)

Tätningen reducerar inträngandet av damm, gaservätskor, värme och kyla i kaviteter och mellanrum. Därmed stiger funktionalitet och komfort, till exempel i bilkupéer.

Ring upp oss så ger vi dig gärna råd om de individuella möjligheterna i ditt företag.