Välj din plats:

Land

Plasmasvetsning med pulver

Plasmasvetsning med pulver, även kallad PTA-metoden (på engelska Plasma Transferred Arc), är en termisk beläggningsmetod. Inom industrin används den framför allt för applicering av slitstarka och korrosionsbeständiga skyddsskikt. 


Plasmapåsvetsning med pulver: tekniken

Plasmapåsvetsning med pulver används bland annat för tillverkning av gruvdriftsmaskiner, blockformar, ventilsäten samt reparation av extruderskruvar eller flygplansturbiner. Typiskt för PTA-metoden är de två ljusbågarna, separerade från varandra och individuellt reglerbara.

Vid plasmapåsvetsning med pulver brinner pilotljusbågen mellan den icke smältande volframelektroden och plasmamunstycket. Därmed kan plasmagas (vanligen argon eller helium) accelereras. Detta leder till att huvudljusbågen, som brinner mellan elektroden och arbetsstycket, tänds. Arbetsstycket smälts ned. Även det tillförda metallpulvret överförs till flytande form. Det kan sedan lägga sig som ett skyddande skikt på arbetsstycket. 

Automatiserad plasmapåsvetsning med pulver

Plasmapåsvetsning med pulver är en beläggningsmetod som passar väl för automatisering och därmed har en hög reproducerbarhet. Därför lämpar sig PTA-metoden särskilt väl för tillverkning av seriedelar.

Olika varianter av automation är möjliga. Till exempel kan robotar användas både för styrning av brännaren (för tunga komponenter) och för styrning av komponenterna (för lättare material).  

Plasmapåsvetsning med pulver: fördelarna

PTA-metoden höjer livslängden för komponenter som till exempel är utsatta för kraftiga temperatursvängningar eller stötbelastningar. Beläggningsmetoden möjliggör dessutom:

  • ett litet värmepåverkat område
  • en hög appliceringshastighet och
  • en ringa uppblandning med grundmaterialet.
     

Skydda dina komponenter med ett extra skikt: Ring upp oss så diskuterar vi alla detaljer om plasmapåsvetsning med pulver.