Välj din plats:

Land

Standardprodukter för automatisering

KUKA erbjuder en omfattande portfölj av standardiserade produkter för automatiserad tillverkning. Vår långa erfarenhet säkerställer en stort tekniskt kunnande och enastående kvalitet för kunder från alla möjliga branscher. Med områdena forskning och utveckling bereder vi ständigt vägen för nya innovationer.  

Den kunskap som vi förvärvar både som tillverkare och som användare inom anläggningskonstruktion omsätter vi omedelbart i vår komponentutveckling. Resultatet är genomtänkta och effektstarka produkter som uppfyller kraven för en modern och processäker tillverkning.