Välj din plats:

Land

KS QuadroSpin: sätter snurr på bilen

Vårt vridbord KS QuadroSpin lämpar sig framför allt för höga bärlaster. Genom att använda upp till fyra geoverktyg kan du göra samtliga tillverkningsförlopp i bilproduktionen ännu mer flexibla. Systemets höjdpunkt är den extra roboten som kan placeras i mitten.


Den enkla verktygsväxlingen på KS QuadroSpin gör att många olika typer av fordon kan tillverkas: Det går att köra upp till fyra olika modeller genom systemet. Flexibilitet och lättåtkomlighet skapas av den extra roboten, som kan placeras i mitten av vridbordet.

Så fungerar KS QuadroSpin

KS QuadroSpin är ett vridbord som utmärker sig genom att upp till fyra geoverktyg kan användas. Den flyttar upp till 14 000 kg. Det nödvändiga verktyget tillhandahålls genom rotationer på 90 eller 180 grader. 

Vridbordet finns i två väsentliga utföranden:

 1. Single tooling: I detta utförande har KS QuadroSpin fyra olika verktyg.
 2. Double tooling: I detta utförande ligger två likadana verktyg mittemot varandra.

Processförloppet vid single tooling

 • Laddningsstation: En robot utrustar det verktyg som tillhandahållits av vridbordet med rätt komponenter.
 • Bearbetningsposition: KS QuadroSpin vrids till bearbetningsposition. Komponenten bearbetas av robotarna, som svetsar, nitar eller falsar.
 • Uttagningsstation: Vridbordet återvänder till sin ursprungliga position. Hanteringsroboten tar ut den färdiga komponenten och lägger i nästa komponent.

KS QuadroSpins funktionssätt vid double tooling

 • Det ligger två likadana verktyg vardera på KS QuadroSpin.
 • Laddningsstation: En robot lägger i rätt komponenter.
 • Bearbetningsposition: KS QuadroSpin vrids till bearbetningsposition. Komponenten bearbetas av robotarna,
 • Uttagningsstation: Vridbordet återvänder till sin ursprungliga position. Processen börjar om. 

Det går att använda en robot i mitten av KS QuadroSpin både vid single tooling och double tooling.

Fördelar med KS QuadroSpin

 • Typflexibel: Tack vare den effektiva verktygsväxlingen går det till exempel att tillverka upp till fyra olika dörrvarianter på en anläggning.
 • Snabb: Processuppgifter och komponentbyte sker parallellt. På så sätt kan du minska väntetiderna.
 • Platssnål: KS QuadroSpin möjliggör ett optimalt arbetsförlopp på minimal yta. Inte minst eftersom det också är möjligt att utnyttja utrymmet i mitten av vridbordet.
 • Enkel hantering: Om en robot används i mitten av KS QuadroSpin blir komponenterna mer lättåtkomliga.