Välj din plats:

Land

Falssystem

KUKA har installerat produkt- och processorienterade falssystem sedan 2001. Utifrån cykeltiden som krävs och måtten på komponenterna väljer vi antingen rullfalsning, bordsfalsning eller en blandning av båda. Med hjälp av våra falslösningar ökar lönsamheten för din produktion.


KUKAs kunder kan välja bland ett brett utbud av falssystem: från prototypkonstruktion i låga volymer till serietillverkning i höga volymer. De robotbaserade rullfalslösningarna är särskilt flexibla. Bordsfalsningen utmärker sig däremot genom mycket korta processtider. Kanske är dock även den hybrida blandformen av båda två rätt lösning. Vi hjälper dig att välja rätt metod.

Robotbaserad rullfalsning: en flexibel 4.0-lösning

Flexibla produktionslösningar spelar en viktig roll inom Industrie 4.0. Under marknadens dynamiska förhållanden, där breda produktportföljer och korta livscykler dominerar, blir den smarta produktionen en avgörande konkurrensmässig faktor. Med våra robotbaserade rullfalslösningar är det möjligt att bearbeta olika komponenter och uppnå en optimal användning: Det går även att tilldela roboten ytterligare uppgifter, t.ex. svetsning och gripning.

  • High Output Quality Hemming (HOQ): HOQ Hemming-huvudet möjliggör en kontrollerad robotflänsning med falsindikering.
  • HOQ-S(unroof): Med det robotstyrda flänsningssystemet på solluckan uppnås en kort processtid.
  • HOQ-F(langing): Med HOQ-F-lösningen kan flänsvinklar på mer än 105 grader falsas kontrollerat. Några ytterligare förfalsstationer behövs inte.
  • Soft Touch Wheelarch (STW) Hemming: STW Hemming används till försiktig flänsning av hjulhus med mobil falsbädd inom bilbranschen. Flera modeller kan tillverkas utan vidare i en station.
Falsrulle i nära synkronisering med robotens rörelser: High Output Quality Hemming-huvudet förkortar processtiden avsevärt.

Bordsfalsning: Stort stycktal med låg cykeltid 

Bordsfalsning utmärker sig genom sin mycket låga processtid. Metoden lämpar sig framför allt för solidmodeller med stort stycktal. Med standardiserade falsmoduler kan maskinen snabbt och enkelt anpassas till respektive komponentgeometri. Utöver den korta cykeltiden finns även andra fördelar:

  • enkel manövrering av maskinen,
  • modulärt konfigurerbart system,
  • möjlighet att genomför yttre och inre falsning i en maskin.
Komponenten flänsas med standardiserade falsmoduler längs hela sitt yttre omfång. 

Kontakta oss så hittar vi tillsammans det perfekta falssystemet för din produktion.