Välj din plats:

Land

Enaxlat, modulärt motlager KP1-MC

Med det enaxlade, modulära motlagret KP1-MC realiserar du enkelt och flexibelt kundanpassade lösningar med drivenhet och motlager för arbetsstycken upp till 1500 kg.


Fördelar med det moduluppbyggda motlagret KP1-MC:

 • Valfria kombinationer:
  Det går att realisera individuella lösningar bestående av drivenhet och motlager för bärlaster upp till 1500 kg – helt anpassat efter dina behov.

 • Individuella insättningshöjder:
  Det kompakta motlagret KP1-MC möjliggör anpassade insättningshöjder helt enligt kundens specifikationer.

 • Flexibelt monteringsläge:
  Använd motlagret KP1-MC vid golv-, vägg-, vinkel- eller takmontering – utan funktionsbegränsningar.

 • Integrerad hålaxel:
  Motlagrets inbyggda hålaxel tillhandahåller enkel och platsbesparande medietillförsel.

 • Utjämning av verktygsbärartoleranser:
  Motlagret har en inbyggd längdutjämning på +/ 5 mm, vilket gör att verktygsbärartoleranser kan kompenseras på ett smidigt sätt.

 • Elektriskt isolerade planskivor:
  Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
 • Hög svetseffekt:
  Bygg ut din individuella drivenhets-motlager-lösning med en svetseffekt på upp till 500 A vid 100 % inkopplingstid.

Motlager KP1-MC – tekniska data och modeller:

KP1-MC1500
Nominell bärlast (endast tillsammans med en drivenhet) 1500 kg
Vridområde med energiförsörjning +/– 190°
Vridområde utan energiförsörjning ändlöst
Tillval: Nominell svetsström (100 % ED), ändlöst roterande 500 A
Tillval: Nominell svetsström (60 % ED), ändlöst roterande 590 A