Välj din plats:

Land

KUKA linjärenhet KL 250-3

Linjärenheter som KL 250-3 förstorar arbetsutrymmet och lämpar sig för en lång rad användningsområden. Styrningen är integrerad i robotens styrning.


KUKA:s linjärenheter är translatoriska förflyttningsenheter. De används för att förstora arbetsutrymmet. Linjärenheter kan även transportera arbetsstycken eller verktyg i robotens arbetsområde, till exempel vid bestyckning av flera maskiner eller fixturer, plockning från pallrader, arbete på stora komponenter och så vidare.

Linjärenhetens styrning är integrerad i robotstyrningen som en matematiskt kopplad axel. En ytterligare styrning behövs alltså ej.

KL 250-3 – data och utföranden

Bärlast 300 kg 
Massa balk per meter 175 kg
 Repeternoggrannhet  +/- 0,02 mm
Monteringslägen Golv
Hastighet 1,41 m/s
Skyddsklass IP 64

Användningsområden för linjärenheten KL 250-3

KL 250-3 lämpar sig i första hand för dessa användningsområden: 

 • Hantering och betjäning 
 • Övriga hanteringsuppgifter 
 • Svetsning och lödning
 • Maskiner för pressgjutning av metall, gjuterianläggningar 
 • Plastbearbetningsmaskiner 
 • Laddning, bestyckning
 • Smidesanläggningar 
 • Omformande verktygsmaskiner 
 • Spånskärande verktygsmaskiner
 • Hantering vid andra maskiner 
 • Mätning, testning och provning