För cirka 50 år sedan utvecklade KUKA den första eldrivna industriroboten och blev därmed till #HomeofRobotik – till den industriella robotteknikens vagga.

1973 utvecklade KUKA roboten KR FAMULUS – världens första eldrivna industrirobot. Varje KUKA-robot som lämnar vår fabrik idag kännetecknas fortfarande av denna tyska ingenjörsanda.